Hledat

Minimální preventivní program Základní školy Chlumčany, okres Plzeň-jih

Úvod

Při vypracování MPP jsme vycházely z Manuálu pro tvorbu MPP, z odborné literatury a z metodických pokynů v oblasti primární prevence rizikového chování MŠMT.

Minimální preventivní program je dokument školy, zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Na realizaci MPP se podílí celý pedagogický sbor a další instituce zabývající se prevencí sociálně patologických jevů.

Rizikové chování, drogy a jiné sociálně patologické jevy jsou velkým společenským problémem. Primární prevence spolu se vzděláváním žáků v oblasti zdravého životního stylu má za úkol předcházet sociálně nežádoucím jevům a zvýšit jejich odolnost vůči nim. Objevují se nové rizikové jevy, např. kyberšikana, sebepoškozování, nové formy návykových látek (nikotinové sáčky). Je proto nezbytné poskytnout žákům co nejvíce nezkreslených informací o problematice všech projevů rizikového chování podaných přiměřeně jejich věku a na tato témata s nimi mluvit otevřeně i na neformální úrovni.

Program sleduje obecné cíle, zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže, na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování.

Cílem MPP je ve spolupráci s rodiči předcházet projevům sociálně patologických jevů, v případě jejich zjištění ve spolupráci s rodiči i dalšími institucemi zamezit jejich dalšímu šíření, dále pak formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.

Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Součástí našeho programu je i účast pedagogů na odborných školeních a vzdělávacích programech. MPP je nedílnou součástí ŠVP a vychází ze školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole.

Zásady

Program je určen pro žáky školy v průběhu školní docházky tj. ve věku 6 – 15 let. Zahrnuje prevenci rizikového chování u dětí a mládeže v oblasti užívání legálních i ilegálních návykových látek, šikany, kriminality mládeže, záškoláctví, xenofobie a rasismu.

Vyžaduje individuální přístup k řešení jednotlivých problémů.

Vyžaduje specializovanou formu pomoci, a proto je třeba přímá spolupráce s rodinou a dalšími organizacemi (PPP, Policie, OSPOD, Odbor sociálních věcí…atd.).

Preventivní program zasahuje výchovnou a vzdělávací složku během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod.

 
Zobrazit celý dokument - Minimální preventivní program Základní školy Chlumčany, okres Plzeň-jih

Přílohy:

Škola online
Microsoft Office

Nepřehlédněte

Momentálně zde nejsou žádná sdělení.

Plánované akce

05. 10. 2023
Dopravní hřiště (Blovice) – 3. ročník

06. 10. 2023
Dopravní hřiště (Blovice) – 4. a 5. ročník

13. 10. 2023
Exkurze k volbě povolání – festival vzdělávání „Posviť si na budoucnost“ (Plzeň) – 9. ročník

16. 10. 2023
Okresní přebor ve florbalu (Plzeň) – vybraní žáci 8. a 9. ročníku

18. 10. 2023
Exkurze k volbě povolání – firma Ensinger (Dobřany) – 9. ročník

19. 10. 2023
Okresní přebor ve florbalu (Plzeň) – vybraní žáci 6. a 7. ročníku

24. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Ochrana člověka za mimořádných událostí (celoškolní projekt) – účast HZS PK a ZZS PK

 
Zobrazit více plánovaných akcí...

Jídelníček

Jídelní lístek od 2. do 6. října 2023

Pondělí:
Polévka čočková 9
Krůtí na zelenině 1,6,7,9, těstoviny 1,
čaj ovocný, mléko 7

Úterý:
Polévka celerová 1,6,7,9 OVOCE
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 1,3,7,
čaj s citrónem, melta 1,7

Středa:
Polévka rybí s vločkami 1,3,6,7,9
Řeznická sekaná 1,3,7, bramborová kaše 7,
zeleninový salát, sirupová voda

Čtvrtek:
Polévka mléčná s drobením 1,3,7
Pečené kuřecí špalíky 1,9, rýže, kompot,
čaj bylinkový, mléko vanilka 7

Pátek:
Polévka slepičí s hvězdičkami 1,9
Vepřové na zázvoru 1,6,7, brambor,
zeleninový salát, mošt jablečný

Prohlášení o přístupnosti

© 2007 - 2023 ZŠ Chlumčany, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign