Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním.

ROZUMÍM

Hledat

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Informace k organizaci a průběhu zápisu v Základní škole Chlumčany, okres Plzeň-jih

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 26. dubna 2021.

1.2 Místo zápisu:

Zápis v budově Základní školy Chlumčany, okres Plzeň-jih, Komenského 154, 334 42 Chlumčany, proběhne bez osobní přítomnosti zákonných zástupců i bez osobní přítomnosti dětí.

1.3 Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádosti je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky: v6x8d8c),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze jen poslat prostý email (e-mailová adresa: zschlumcany1@volny.cz),
 3. poštou s vlastnoručním podpisem (Základní škola Chlumčany, okres Plzeň-jih, Komenského 154, 334 42 Chlumčany),
 4. osobním podáním s vlastnoručním podpisem (vložením do poštovní schránky umístěné na oplocení školy u hlavního vchodu do budovy).

Pokud by bylo podání učiněno ústně nebo pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žádosti uvedenými způsoby je možné podávat v období od 1. dubna 2021 do 26. dubna 2021.

1.4 Potřebné dokumenty (povinné přílohy žádosti o přijetí):

Rodný list dítěte; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.); rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo dítě v minulém roce zapsáno v jiné škole - stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Vyplněné dokumenty Údaje o žákovi a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

1.5 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.6 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.7 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
 3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad školní docházky lze podat stejným způsobem a ve stejném termínu jako žádost o přijetí k základnímu vzdělání (bod 1.3).

Pokud zákonný zástupce ještě v době zápisu nemá písemná vyhotovení povinných doporučení, je možné doložit je dodatečně.

Rozhodnutí o odkladu bude vydáno až na základě kompletních podkladů.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Je možné přijmout všechny zájemce.

3. Kritéria pro přijímání žáků

Je možné přijmout všechny zájemce.

4. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

Doplňující informace:

Na e-mail uvedený v žádosti o přijetí bude zákonnému zástupci po ukončení období na podávání žádostí o přijetí sděleno registrační číslo. Po skončení správního řízení bude na webových stránkách školy zveřejněn seznam registračních čísel přijatých dětí.

5. Popis motivační části zápisu

Motivační část zápisu neproběhne. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


Dokumenty ke stažení

Škola online
Microsoft Office

Nepřehlédněte

 • Úpravy v provozu školy od 12. 4. 2021 do odvolání
 • Rozvrh on-line synchronní výuky pro 2. stupeň
 • Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
 • Webináře pro rodiče
 • Šatník - pro rodiče samoživitele

 
Zobrazit podrobnosti...

Pravidla a omezení pro vstup do budovy školy

 • Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do budovy školy zakázán.
 • Všem osobám je vstup do budovy školy povolen pouze s ochranou dýchacích cest (úst a nosu), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska (např. chirurgická nebo jednorázová rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.
 • Všechny osoby kromě zaměstnanců školy vstupují do budovy školy jen v nejnutnějším případě; je vhodné upřednostňovat telefonickou, písemnou a e-mailovou komunikaci, schůzky domlouvat předem.
 • Všechny osoby kromě zaměstnanců školy vstupují do budovy školy až po vyzvání některým ze zaměstnanců školy; je nutné používat zvonky a komunikátor vedle vchodu do budovy školy.
 • Každý návštěvník je povinen použít před vstupem dezinfekci rukou, která je umístěna hned za vstupními dveřmi a řídit se pokyny zaměstnanců školy.

Plánované akce

V nejbližší době nejsou žádné plánované akce.

 
Zobrazit více plánovaných akcí...

Jídelníček

Jídelní lístek od 12. do 16. dubna 2021

Pondělí:
Polévka čočková 6,7,9 OVOCE
Přírodní rybí filé 7, brambor 7,
tatarská omáčka 3,10, čaj s citrónem,
mléko pistáciové 7,5,8

Úterý:
Polévka slepičí s písmenky 1,6,7,9
Segedínský guláš1,6,7,9,12, houskový
knedlík 1,3,7, mošt jablečný

Středa:
Polévka dršťková z hlívy ústřičné 1,6,7,9
Štěpánská pečeně 1,3,6,7,9, rýže/obloha zelen.,
čaj instantní, melta 1,7, ovocný jogurt 7

Čtvrtek:
Polévka drožďová s bulgurem 1,6,7,9
Smažené květákové placky 1,3,6,7, brambor 7,
salát mrkvový, čaj ovocný

Pátek:
Polévka zeleninová s krupičkovými noky 1,6,7,9
Pečené kuřecí stehno 6,7,9, tarhoňa 1,
kompot, sirupová voda

Prohlášení o přístupnosti

© 2007 - 2021 ZŠ Chlumčany, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign