Základní škola Chlumčany

Neděle, 17. listopadu 2019

Mahulena

Školní akce

Hodina s Ajaxem

Vloženo 23. 09. 2011

Ve středu 14. 9. 2011 navštívil poručík Libor Pilař žáky druhé třídy naší školy. Povídal si s nimi o obtížné práci policistů, ukázal jim svoji výstroj a žáci si mohli vyzkoušet, jak jsou některé věci těžké. Hlavním cílem návštěvy však bylo seznámení žáků se sešitem AJAXŮV ZÁPISNÍK. Pan Pilař dětem vysvětlil, jak mají se zápisníkem pracovat a slíbil jim, že se na ně přijde opět podívat v roce 2012. Žáci se mohli ptát na věci, které je zajímají. Na další návštěvu se těšíme už dnes.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Zahájení školního roku 2011/2012 na naší škole bylo v novém

Vloženo 02. 09. 2011

Všechny potěšila nejen výměna oken, ale hlavně vybavení specializovaných učeben. Podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj – ROP Jihozápad jsme vybavili učebnu fyziky a chemie novým nábytkem, digitálními váhami, vizualizérem, mikroskopem pro snímání dat, interaktivní tabulí SMART s hlasovacím zařízením.

Učebna cizích jazyků je vybavena také moderním nábytkem: lavice se sluchátky, pohodlné židličky na kolečkách, ovládací pult s funkcí audiodabing. Je zde umístěna také interaktivní tabule SMART.

Učebna výtvarné výchovy byla zrenovována nejvíce - nová malba, nová podlaha a nový nábytek: nastavitelné lavice, pracovní stoly, police, korkové nástěnky, magnetické tabule na trojnožce a lis na grafiku.

Věřím, že žáci se rádi budou v těchto učebnách učit, a že se jim bude ve škole líbit ještě víc než doposud. Nejen žákům, ale i nám učitelům a snahu ocení jistě i rodiče.

Mgr. Ludmila Grafová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Burza knih aneb Podporujeme čtení a čtenářskou gramotnost

Vloženo 22. 06. 2011

V pondělí 20. 6. 2011 v odpoledních hodinách se v prostorách základní školy v Chlumčanech uskutečnila akce na podporu čtení. Škola celý předchozí týden sbírala od žáků, rodičů a obyvatel obce knížky, které jim doma překážely, zabíraly místo nebo už se jim prostě nelíbí.

Nakonec se sešlo kolem stovky knih, které byly dány do burzy, kde si je mohli lidé zakoupit za symbolické částky deseti nebo dvaceti korun. S prodejem pomáhaly žákyně osmého ročníku Jana Baxová, Kristýna Pipišová a Magda Pavlonová. Nejvíce knížek si zakoupili Jakub Duchek z páté třídy a Lenka Blažková ze čtvrté třídy.

Ještě před začátkem samotného prodeje proběhla školní soutěž o nejhezčí obrázek na téma "Moje nejoblíbenější kniha". V první kategorii (1. stupeň) se na 1. místě umístila Simona Tobrmanová a v kategorii druhé (2. stupeň) Vašek Schlehofer. Oba vítězové budou odměněni v souladu celé akce jak jinak než knihou.

Garant akce: Adéla Maxianová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Prezentace závěrečných prací žáků devátého ročníku

Vloženo 22. 06. 2011

Ve středu 15. 6. 2011 proběhla prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku. Vyvrcholila tak jejich celoroční snaha o zpracování seminární práce na jimi zvolené libovolné téma. Výběr tématu je ponechán na žácích z toho důvodu, aby si vybrali takové, které je jim skutečně blízké. Mohou tak předvést své znalosti i z oblastí, které v běžné školní výuce většinou těžko uplatní a o něž se zajímají. Někteří hloubkou svých znalostí z oblíbeného oboru své učitele opravdu překvapí.

Svoji práci, kterou žáci odevzdali v písemné podobě, v určený den prezentovali před tříčlennou komisí složenou z pedagogů. Vše proběhlo v slavnostní atmosféře. Po skončení prezentací následoval společný oběd a předání osvědčení místostarostou obce Chlumčany panem Jiřím Šebkem.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Soutěž Malý záchranář

Vloženo 25. 05. 2011

Jeden z mých nejhezčích zážitků ze školy za poslední dobu byl minulý týden ve čtvrtek. Jeli jsme na soutěž Malého záchranáře do Přeštic. Byly to závody základních škol z Plzeňského kraje.

Závod byl rozdělen na osm různých stanovišť. Na některých stanovištích jsme museli zodpovídat otázky a na jiných jsme museli plnit fyzické úkoly. Po dokončení všech stanovišť jsme šli do budovy a tam soutěžil každý sám za sebe formou písemného testu. Po splnění tohoto testu jsme šli ven a tam byly připravené různé atrakce. Nejvíce mě zaujalo auto od pojišťovny Generalli. Sedli jsme si dovnitř auta, připoutali se a auto se s námi pomaličku rozjelo. Pak následoval mírný náraz a auto se s námi začalo otáčet přes střechu.

Soutěž Malý záchranář se mi velice líbila a obdivuji práci záchranářů

Aleš Marek
V.A třída

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Školní akademie 2011

Vloženo 20. 05. 2011

Patříme do Evropy – tak zněl název školní akademie, kterou připravili žáci Základní školy v Chlumčanech na 17. květen 2011.

Každá třída představovala jeden evropský stát, předvedla prezentaci tohoto státu a vystoupení související s jeho historií. A tak jsme mohli vidět starořecké bohy, francouzské a německé historické osobnosti, španělské zámořské objevy, slyšet anglickou a slovenskou písničku, v podání známého Hurvínka se poučit o Marii Terezii nebo si připomenout známé české pověsti, kde vystupoval praotec Čech nebo Krok a jeho dcery. Pozornosti neuniklo ani založení italského města Řím. K příjemné atmosféře přispělo i vystoupení dětského sboru Rarášci a Tamtamy.

Školní akademie se vydařila, obohatili jsme své znalosti o některých státech Evropy a všichni se rozcházeli s dobrou náladou.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den Evropy

Vloženo 13. 05. 2011

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se uskutečnil na naší škole projekt ke Dni Evropy.

V pondělí 9. 5. 2011 se žáci oblékli do modré a žluté - barev vlajky EU.

Ve středu 11. 5. 2011 předvedly třídy I. a II. stupně prezentace a krátká vystoupení s informacemi o různých evropských zemích. Žáci se seznámili s historií a významnými osobnostmi České republiky, Slovenské republiky, Velké Británie, Německa, Rakouska, Řecka, Itálie, Francie a Španělska. A tak mohli vidět Ludvíka XIV., Marii Antoinettu, Napoleona Bonaparta, Marii Terezii či Kryštofa Kolumba, poznat některé řecké bohy nebo hrdiny Starých pověstí českých.

Všechna vystoupení byla zdařilá a diváci i účinkující se dobře bavili.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Naučná stezka odpadů Černošín

Vloženo 02. 05. 2011

Výlet 4. a 5. třídy na třídící linku.

14. 4. 2011 byla uskutečněna exkurze na třídící linku v Černošíně. Jeli jsme tam přes hodinu, ale nakonec to stálo za to. Nejdřív jsme šli do zasedací místnosti (výukové středisko). Tam byl stručný výklad o tom, jak správně třídit. Po výkladu jsme dostali přestávku na svačinu. Většina dětí ji ale nevyužila, šli se totiž podívat na vystavené výrobky z recyklovaného materiálu a většina z nich se šla také podívat do okna. V okně byla vidět celá třídící hala. Po pauze nám bylo puštěno video o tom, co se děje s odpady, když nejsou tříděny a jsou odkládány pouze do nádob na komunální odpad. Současně nám bylo ukázáno, co se děje s odpady, když je s nimi správně nakládáno, to znamená, když jsou správně tříděny do kontejnerů nebo odkládány ve sběrných dvorech odpadů. Nakonec jsme se šli podívat po areálu. Jen do dotřiďovací kabiny jsme z personálních a morálních důvodů nemohli (vám by se taky nelíbilo, kdyby si na vás někdo ukazoval... a navíc je to dost nechutná práce). A pak jsme zase jeli do školy...

Jakub Duchek, žák 5. ročníku

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den Země

Vloženo 26. 04. 2011

Den věnovaný Zemi se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, který upozorňuje na dopady ničení životního prostředí. Oslavuje se od roku 1970.

Své pevné místo má i v naší škole. Jako každoročně i letos si žáci školy připravili mnoho činností k připomenutí tohoto dne.

Menší děti z prvního stupně malovaly, dělaly výrobky z odpadových materiálů a učily se v přírodě poznávat rostliny a byliny. Třetí třída oslavila Den Země společně s mateřskou školou. Někteří navštívili již minulý týden třídírnu odpadů v Černošíně u Stříbra.

Půdu školní zahrady zvelebovala šestá třída, děti zbavovaly rostlinky plevele a jiných příživníků a uklízely odpadky.

Sedmáci si připravili referáty o recyklaci elektrospotřebičů, někteří je rozebírali.

Osmý ročník počítal, kolik máme v obci sběrných míst a kontejnerů a zašel i do sběrného dvora. Žáci zjišťovali, jak lidé třídí odpad.

Úkolem deváťáků bylo statisticky zaznamenat četnost průjezdů motorových vozidel na nejvíce frekventovaných silnicích naší obce. Zaznamenávali počet automobilů, nákladních aut a jiných motorových vozidel na křižovatkách a hlavních silnicích.

Den Země na chlumčanské škole se vydařil, žáci se obohatili o nové poznatky, v příjemné atmosféře strávili celé dopoledne a mnozí se určitě budou chovat k přírodě zase o trochu lépe.

Markéta Veitová, žákyně 9. ročníku

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Keramický kroužek se představuje

Vloženo 15. 04. 2011

V kroužku keramiky, pod vedením paní Steinerové a paní Kočíncové (maminky našich žaček), vznikají výrobky, které dělají radost nejen dětem, které je vytvářejí, ale i jejich blízkým. Že jsou děti šikovné a pod odborným vedením dokážou vytvořit krásné věci, se můžete přesvědčit na přiložených obrázcích. Do kroužku se mohou děti hlásit i v průběhu roku – bude jim napočítána adekvátní cena. Cena na půl roku je 400, - Kč.

Kroužek je v úterý od 16.00 do 18.00 h nebo ve čtvrtek od 16.30 do 18.30 h.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (16) 17 18 19 20 21 22

        Počet přístupů: 283118

© 2007 - 2019 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com