Základní škola Chlumčany

Neděle, 19. srpna 2018

Ludvík

Aktuality

Závěr školního roku

Vloženo 18. 07. 2018

Žáci 1. stupně oslavili Den dětí 1. června v kině v Dobřanech, kde zhlédli filmové představení Planeta Česko. Všem třídám 1. i 2. stupně pak závěr školního roku zpestřil školní výlet. Vybraní nejlepší žáci 2. stupně (do výběru těch nejlepších byla vždy zapojena celá třída) se navíc zúčastnili ještě tzv. „výletu za odměnu“ do Plzně, v rámci kterého navštívili Techmanii a absolvovali komentovanou prohlídku ve Velké synagoze.

Mezi akce, které již tradičně probíhají v závěru školního roku na naší škole, patří prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku. Letos deváťáci prezentovali své práce ve středu 13. 6. Téma je libovolné, každý žák si ho zvolí na základě svých zájmů a koníčků. Práci zpracovává v průběhu celého školního roku pod vedením konzultanta z řad učitelů 2. stupně. Žáci nejprve sbírají informace o zvoleném tématu a pak ve spolupráci se svými konzultanty vše sepíší a vytvoří seminární práci. V závěru školního roku pak předstoupí před několikačlennou komisi složenou z učitelů a zástupců obce a snaží se přesvědčit přítomné o tom, že vybrané téma zvládli, umí o něm pohovořit a odpovídat na kladené otázky. Akce je, také již tradičně, zakončena slavnostním obědem ve školní jídelně a vydáním osvědčení. I když se některým žákům do zpracování seminárních prací zpočátku příliš nechce, nakonec bývají všichni spokojeni a rozcházejí se s pocitem, že přesvědčili nejen členy komise, ale i sami sebe o svých schopnostech.

Poslední společná akce školy proběhla 28. 6. Jako každoročně se všichni žáci a učitelé sešli v tělocvičně, kde proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců za školní rok 2017/2018 a rozloučení deváťáků se školou.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

        Počet přístupů: 241067

© 2007 - 2018 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com