Základní škola Chlumčany

Sobota, 29. února 2020

Horymír

Školní akce

Saga Afrika

Vloženo 22. 10. 2010

Dne 19. 10. 2010 se ve školní tělocvičně uskutečnila Saga Afrika. Přijeli 2 páni, jeden 55 letý a druhý asi 30 letý. Nejdříve jsme slyšeli besedu, potom nám řekli otázky, na které jsme odpovídali. Na konci jsme si zahráli 2 písničky a úplně na konec jsme dostali drobný dárek.

Bylo to docela pěkné. Přikládám fotografie, jak jsme se snažili usilovně bubnovat.

Martin Čechura, žák 8. ročníku

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Přespolní běh

Vloženo 15. 10. 2010

Jak všichni víme, určitě většina lidí má ráda sport... a tak ten, kdo chtěl svoje sportovní umění ukázat ve velkém, tak se mohl zúčastnit Přespolního běhu, který pořádala ZŠ Chlumčany.

Stejně tak jako každý rok se konal na myslivně u hráze. Přijelo spoustu škol a mezi nimi byla samozřejmě i naše škola... Dohromady se zúčastnilo celkem 238 běžců z devíti škol. Žáci, kteří běželi, byli rozděleni do několika skupin, protože by bylo docela hloupé, kdyby starší kluci běhali s mladšími dívkami. Proto je organizátoři - my deváťáci - ve spolupráci s učiteli rozdělili na holky a kluky, starší a mladší...

Se zapisováním běžců a rozdávání startovních čísel bylo spoustu práce, ale všechno bylo bez komplikací...

Vítězů bylo spoustu a cen, medailí a diplomů také. Každý kdo si zasloužil svou cenu ji obdržel... mezi vítěze patří i naši žáci.

Po skončení se školy rozpustili a všichni se už moc těší na další PB... všem vítězům blahopřejeme...

Kateřina Jílková, žákyně 9. ročníku

Kompletní výsledky ke stažení - ZDE

Kliknutím obrázek zvětšíte

Přiložené soubory ke stažení:

prespolni-beh-vysledky.xls (150,5 kB)

Ochrana člověka za mimořádných situací

Vloženo 15. 10. 2010

Václav Křivan, žák 9. ročníku:

Ochrana člověka za mimořádných situací proběhla dne 27. 9. 2010. Řadili jsme se do dvanácti skupin a stanovišť, skupiny byli rozdělený podle barev. Devítka měla na starost prvňáčky a osmá třída byla na stanovištích. Jednotlivé stanoviště byly o např. evakuačním zavazadle, prostředky improvizované ochrany povrchu těla a dýchacích orgánů, zásady pro opuštění bytu v případě evakuace, důležitá telefonní čísla tísňového volání, poranění elektrickým proudem atd.

Účelem projektu "Ochrana člověka za mimořádných událostí" je žáky všech ročníků, v míře odpovídající jejich věku, seznámit s možnými riziky, se kterými se mohou setkat. Připravit je tak, aby v případě takové událostí věděli, jak reagovat a případně poskytnou první pomoc sobě i ostatním. Během jednoho dne jsou žákům poskytnuty potřebné informace. V praktické části pracují vždy v týmu se spolužáky z různých ročníků, čímž je zachována vyváženost znalostí.

Patrik Podoba, žák 9. ročníku:

OČZMU

  • neboli ochrana člověka za mimořádných situací proběhla v pondělí 27. září
  • celkem byli žáci 1. - 9. ročníků rozděleni do 12 skupin, každou skupinu vedl učitel
  • začátek akce byl ráno v 8:00 na školním hřišti, kde se příslušní žáci přiřadili ke své skupině, kterou si vylosovali. Úkol byl jednoduchý... obejít 12 stanovišť, které byly různě rozmístěné po obci
  • žáci 9. ročníku měli na starosti své prvňáky, které si vybrali na konci 8. třídy
  • na každém stanovišti byly buď otázky a nebo úkoly pro 1. - 9. ročník. Například popáleniny, nebo potkaní volně běhajícího psa, ohrožení elektrickým proudem a nebo nález zbraně a mnoho dalších
  • tato akce byla zakončena kolem 11 hodiny na myslivně, kde byli vyhlášeni vítězové tohoto dne, byla to skupina paní učitelky Maxianové a pana učitele Zahálky. Tyto skupiny měli 119 bodů z 120 možných.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Renesanční vojenství

Vloženo 25. 06. 2010

V úterý 15. 6. 2010 se mohli žáci 4. – 9. ročníku přenést do období renesance a prohloubit si své vědomosti o epoše, kdy na český trůn nastoupil rod Habsburků. Agentura Pernštejni, zabývající se přípravou vzdělávacích pořadů pro školy, připravila představení za života renesančních žoldnéřů. Účinkující byli oblečeni do dobových kostýmů a svá vyprávění oživili ukázkami zbraní, souboji a vtipnými scénkami. Do programu zapojili i některé žáky. Ti měli možnost si se zbraní v ruce vyzkoušet útok na protivníka. Členům skupiny historického šermu se tak podařilo zábavným způsobem přiblížit divákům vzdálenou dobu 16. až 17. století.

Dana Šnejdarová, učitelka dějepisu

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Projekt Kamarád

Vloženo 18. 06. 2010

V rámci projektu Kamarád se vydali žáci 8. roč. do mateřské školy. Tam si děti pro ně připravily bohatý program: navzájem se všichni představili a osmáci si vybrali každý svého svěřence, o kterého se budou v příštím roce po celý rok starat. Všichni si ještě společně zazpívali a zatancovali. Každý předškolák dal svému "ochránci" svůj namalovaný portrét, aby na něj přes prázdniny nezapomněl. Osmáci zas dali svým svěřencům vlastnoručně vyrobeného veselého motýla.

Katka Pirnerová, 8.roč.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Plavecký výcvik

Vloženo 28. 05. 2010

I v letošním školním roce se druháci a třeťáci účastnili plaveckého výcviku v bazénu v Klatovech. Někteří se v deseti dvojhodinových lekcí zdokonalili v plavání, jiní se přestali bát vody a na konci si všichni hrdě odnášeli Mokré vysvědčení.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den Evropy

Vloženo 14. 05. 2010

Již tradičně proběhl na naší škole celoškolní projekt DEN EVROPY.

Žáci 1. – 4. ročníku pracovali ve svých třídách k danému tématu své země. Vyplňovali pracovní listy, pracovali s mapami a měli k dispozici i suvenýry příslušné země. Práce se jim velice líbila a výstupy projektu můžeme vidět na chodbách školy.

5. ročník a žáci 2. stupně společně s třídními učiteli připravili vystoupení a prezentaci své země, které potom předvedli v KD Chlumčany. Vystoupení byla velmi zdařilá a vhodně vystihovala vybranou zemi, což dokládal i potlesk, který účinkující obdrželi.

R. Maxianová

Den Země – 30. 4. 2010

Vloženo 07. 05. 2010

Jako každý rok se děti zamýšlely nad významem Dne Země. Od první třídy se děti postupně učí třídit odpady, sledují divoké skládky v Chlumčanech a také umístění sběrných dvorů. Letos navázaly na znalosti z předchozích let a zaměřily se na recyklaci odpadu. Uzavřely tak koloběh od nákupu jednotlivého zboží, proměny zboží na odpadky, až po třídění odpadu a nakonec recyklaci. Nejvíce se však dětem líbila beseda Tonda obal na cestách. Na videu viděli skutečnou třídící linku, recyklační cyklus skla, plastů, papíru i železa. Osahaly si nové výrobky z recyklovaného materiálu. Všichni žáci si uvědomili, jak důležité je odpady třídit a slíbili si, že už nebudou odpadky v přírodě odhazovat.

Vladimíra Štejrová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Pasování na čtenáře

Vloženo 01. 04. 2010

Dne 25. 3. 2010 se sešli prvňáčci se svými rodiči a hosty v prostorách naší školní knihovny a studovny, aby předvedli, že od začátku roku nezaháleli a kromě jiného se naučili také číst. Poznávali názvy knih, jejich autory a přiřazovali ke knihám příslušné věty. Přednesli také básničku Kamarád knížka. Poté, co postupným předáváním knihy "O pejskovi a kočičce - jak pekli dort" přečetli a zahráli celou pohádku, mohli je dva "opravdoví" rytíři slavnostně mečem pasovat na čtenáře. Odpolední představení ukončili prvňáčci svou vlastní písničkou.

Jak se říkalo v naší básničce – "Vždycky budeš šikovný, chytrý jako liška, když ti bude pomáhat ... kdo? Kamarád knížka". Kéž je pro mé prvňáčky knížka v životě opravdovým kamarádem!

Šárka Skutková, tř. učitelka

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Zpráva z masopustu

Vloženo 08. 03. 2010

8. února 2010 vypukla v první až čtvrté třídě oslava masopustu. Žáci se dozvěděli, proč se masopust slaví, jaké zvyky se s tímto svátkem spojují, řešili úkoly, které se masopustu týkají. Někteří se připravili už doma a hledali informace i na internetu. Někdo sám, jiní s pomocí rodičů.

Po třetí vyučovací hodině se žáci přesunuli do tělocvičny, aby si masopustní veselí prověřili i v praxi. Tančilo se, v průvodu se předvedly jednotlivé masky. Všichni žáci si vyzkoušeli, jaké to je, když mají spolupracovat a nesmí na zem upustit velký míč. Také se maloval sněhulák. Jestli se vám to zdá lehké, zkuste to se zavázanýma očima jen s nápovědou od spolužáků.

Na závěr se vyhodnocovaly čtyři nejlepší masky. Věřte, že vůbec nebylo lehké je vybrat.

Celé dopoledne si všichni užili a domů odcházeli se sladkou odměnou.

Napsala Renata Vastlová

Kliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 (18) 19 20 21 22 23

        Počet přístupů: 296099

© 2007 - 2020 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com