Základní škola Chlumčany

Neděle, 19. srpna 2018

Ludvík

Školní akce

Škola v lese

Vloženo 28. 04. 2008

V pondělí 21. 4. 2008 nastal pro druháky den "D". Všichni si do školy přinesli plyšového kamaráda, který v živé podobě obývá les. Také naše třída se alespoň z části proměnila na týden v les. Věnovali jsme se stromům, bylinám, lesním plodům, houbám, živočichům, rozlišovali jsme lesní patra a přikládali k nim naše plyšové lesní mazlíčky. Obdivovali jsme rekordy z rostlinné i živočišné říše.Vytvořili jsme si svůj strom z dětských těl, na kterém jsme pochopili, co se ve stromu děje a jak získává energii. Zahráli jsme si také hru, která vedla k pochopení mravenčí komunikace. Využívali jsme k tomu pracovních listů, encyklopedií, atlasů a obrazů. K dispozici jsme měli také trojrozměrné imitace hub, sady brouků i živé rostliny a větve stromů.

O lese jsme četli, básnili, zpívali a také tvořili originální encyklopedii lesních zvířat. Dělili jsme šišky i houby, ale také třeba netopýry a mravence do skupin a dobře jsme tak pochopili, co v matematice znamená dělení. V dalších šiškách a houbách se zase ukrývala slova s chybějící párovou souhláskou. Luštili jsme skrývačky se stromy. Les byl všude kolem nás.

Ve středu odpoledne jsme pak les opravdu navštívili. Poznávali jsme stromy i jinými smysly než zrakem – ve dvojicích jsme se vzájemně vodili k předem vybranému stromu (jeden z dvojice měl vždy zavázané oči), strom jsme zkoumali hmatem i čichem a pak jsme ten správný strom teprve hledali očima. Poslouchali jsme, jak ve stromech proudí míza a pozorovali jsme jeho kůru lupou. Čas byl i na Kimovu hru a soutěžení ve znalostech nabytých za tři dny ve škole. Na stanovištích s úkoly stáli osmáci a s podivem konstatovali, kolik si toho děti o lese pamatují a s jakou chutí úkoly plní.

S lesem jsme se nerozloučili ani večer, kdy jsme ve škole přespali. Hledali jsme lesní bludičky a všechny šikovné účastníky hry čekala odměna – moudrá sova. Na dobrou noc byla slyšet - jak jinak – pohádka z lesního prostředí.

Slovo les jsme skloňovali ve všech pádech až do pátku, kdy jsme celotýdenní projekt "Les ve škole" ukončili. Zůstaly nám "jen" znalosti a pěkné zážitky:))

Šárka Skutková
třídní učitelka 2.ročníku

Kliknutím obrázek zvětšíte

Jak válčili husité

Vloženo 19. 03. 2008

Do prostředí středověkých bitev, na stranu husitských polních bratrstev i křižáckých jízdních oddílů se mohli přenést ve středu dne 12. 3. 2008 žáci 4. - 9. ročníků. Ve zdařilé populárně - vzdělávací dramatizaci mohli prohloubit své vědomosti z období husitských válek, spatřit celou řadu dobových zbraní a konečně se i zasmát "středověkým" žertíkům účinkujících. Část dětí dostala navíc možnost stanout se zbraní v ruce přímo ve vozové hradbě a odrazit jízdní útok.

Bezprostřední kontakt s replikami dobových zbraní i s členy skupiny historického šermu přiblížil žákům tuto již velmi vzdálenou dobu a zprostředkoval jim zajímavý pohled na slavnou kapitolu naší národní minulosti.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Beseda o Afghánistánu a Střední Asii"

Vloženo 22. 02. 2008

Jak se skutečně žije v zemi, která je v televizním zpravodajství ukazována zejména ve spojení s terorismem a válkou. Tálibán už v Afghánistánu pět let nevládne, ale do škol stále chodí méně než polovina dětí. Jak ve vzdálené zemi pomáhají lidé z České republiky? Jak funguje rozvojová pomoc? Vydali jsme se do míst, kde dodnes chybí jak elektřina a zdravotní péče, ale i jakékoli cesty a do několika zemí bývalého Sovětského impéria – Kazachstánu, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu.

Účastníci expedice Roman Pekař a Martin Liška žákům 8. a 9. roč. skvěle natočeným dokumentem a poutavým slovem zodpověděli na všechny otázky a přiblížili život v zemi nám neznámé.

Mgr. Ludmila Grafová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Biologická olympiáda

Vloženo 22. 02. 2008

Dne 19. 2. 2008 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnilo 5 žáků osmého ročníku. Soutěž se sestávala ze tří částí – teoretického testu, praktického poznávání rostlin a živočichů a laboratorního úkolu.

Mgr. Gabriela Budínská

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Masopust ve škole 2008

Vloženo 15. 02. 2008

Dne 13. 2. 2008 se na naší škole již potřetí konal "Masopustní karneval". Před samotnou přehlídkou se žáci seznámili s masopustními zvyky a tradicemi. Do akce se i letos aktivně zapojili v hojném počtu žáci všech ročníků a tentokrát se k nim přidali i maskovaní vyučující. Netradiční maskou připomínající spíše pašijové hry zaujal zejména pan učitel Ešner, žáci druhého ročníku zas představili zajímavý převlek, který byl jejich společnou prací. Nejlepší masky byly vyhodnoceny porotou z řad učitelů a jejich tvůrci si odnesli dárečky, ostatní pak hezké zážitky z příjemného a uvolněného masopustního dopoledne.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Zápis žáků do 1. ročníku

Vloženo 25. 01. 2008

"Z pohádky do pohádky" – tak znělo motto letošního zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ v Chlumčanech. Tři skupiny dětí (celkem 22) si v předem stanovených časových intervalech mohly v klidu projít 6 stanovišť, na nichž se setkávaly s nejznámějšími českými pohádkami a ve spojení s nimi plnily nejrůznější úkoly. Do pamětního listu jim tak přibývaly moudré sovy Rozárky, za něž si děti odnesly Popelčin mandlový i papírový oříšek jako odměnu. Cílem takového způsobu zápisu bylo zpříjemnit dětem první oficiální vstup do školy, pohádkovým světem se jim více přiblížit a potřebné množství informací tak získávat v "odlehčené" atmosféře.

Mgr. Ludmila Grafová
ředitelka školy

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Mikulášská nadílka

Vloženo 07. 12. 2007

Dne 5.12.2007 zavítal do naší třídy Mikuláš spolu se svými pomocníky. Jak už to bývá, hodné děti odměňoval a zlobivé napravoval. Tentokrát si všichni odnesli dárečky a nebešťanům poděkovali "čertovským tanečkem".

Děkujeme všem žákům a žákyním z 9.B, kteří si pro nás program připravili.
Kozlová Marta, tř. uč. 1. A

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Diplom

Vloženo 16. 11. 2007

Jako ocenění za tradičně výborné výsledky v oblasti sportu obdržela naše škola z rukou PhDr. Heleny Knížové, vedoucí Oddělení mládeže a sportu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje pohár a diplom za 1. místo v soutěži o nejlepší školu ve sportovních soutěžích konaných ve školním roce 2006/2007 v okrese Plzeň-jih.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (19)

        Počet přístupů: 241067

© 2007 - 2018 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com