Hledat

Aktuality

« zpět na seznam článků

Exkurze do západních Čech

Vloženo 24.06.2022

Závěrem školního roku 2021/22 byla pro žáky 8. ročníku připravena zeměpisně-přírodovědno-historická exkurze do západních Čech, konkrétně do okolí města Sokolov. Žáci tak měli možnost v praxi vidět kupříkladu záležitosti týkající se povrchové těžby hnědého uhlí a revitalizace krajiny po těžbě, o které se učí v hodinách zeměpisu, případně přírodopisu.

Ráno v úterý 21. 6. čekalo všechny účastníky brzké vstávání, protože odjezd vlakem byl naplánován již na 6.15. Nikdo s ním naštěstí problém neměl, všichni včas dorazili a za nedlouho jsme již mířili ve vlaku směr obec Citice, která byla výchozím bodem pěší fáze exkurze. Zde jsme se seznámili s divokou historií těžby uhlí na Sokolovsku, konkrétně pak se stávkou horníku v roce 1894, která skončila krveprolitím. Následoval přesun k aleji Přátelství čítající 100 dubů vysázených v roce 2018 stovkou rodin z Karlovarského kraje k výročí 100 let od vzniku samostatného Československa. Nedaleko nás pak čekalo jezero Medard – jezero antropogenního původu (tedy vytvořené člověkem), který vzniklo zatopením hnědouhelného lomu po ukončení těžby a v budoucnu má sloužit (mj.) k rekreačním účelům.

Následoval přesun do města Sokolov s dalšími kratšími zastávkami (a komentáři) na trase a pozorováním, jak se krajina postupně mění – v současnosti hlavně vrací přírodě. Další zastávkou byl park a okolí zámku Sokolov. Zdejší muzeum bylo sice zavřené, ale využili jsme stínu stromů v parku k zastávce a spořádání svačin, které nám maminky a tatínkové na exkurzi přichystali. :-) Po dobití energie jsme se vydali napříč centrem města a následně do kopce až na rozhlednu Hard, ze které bylo možné sledovat okolí města, lomy a některé průmyslové podniky vázané na těžbu. Posledními plánovanými cíli bylo údolí řeky Ohře a Královské Poříčí – kolem zámečku až k lomu Družba. Byť se jedná z pohledu Česka o malou lokalitu s těžbou hnědého uhlí, všichni žáci viděli na vlastní oči „měsíční krajinu“, a to, jak může člověk s krajinou také zacházet.

Vzhledem k poměrně svižnému pochodovému tempu jsme měli značnou časovou rezervu, kterou jsme využili k ochlazení se v řece. Pak už následovala pouze cesta vlakem zpět.

Mgr. Jan Frank, Ph.D.; Ing. Ludvík Ešner

« zpět na seznam článků

Škola online
Microsoft Office

Nepřehlédněte

  • Sešity a pomůcky pro 2. stupeň
  • Oznámení pro rodiče a žáky
  • Oznámení pro cizí strávníky
  • Přerušení provozu ŠKOLNÍ DRUŽINY
  • Přerušení provozu ŠKOLNÍ JÍDELNY

 
Zobrazit podrobnosti...

Plánované akce

01. 09. 2022
Zahájení školního roku

 
Zobrazit více plánovaných akcí...

Jídelníček

Prohlášení o přístupnosti

© 2007 - 2022 ZŠ Chlumčany, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign