Základní škola Chlumčany

Sobota, 29. února 2020

Horymír

Výuka ve školním roce 2019/2020

Vyučování ve školním roce 2019/2020 bylo zahájeno v pondělí 2. září. Prvňáčky spolu s jejich rodiči slavnostně uvítali starostka obecního úřadu v Chlumčanech, ředitelka školy a třídní učitelka. Do svých tříd se vrátili také žáci vyšších ročníků.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Z volitelných předmětů jsme zařadili sportovní hry, etickou výchovu, konverzaci v anglickém jazyce, fyzikální praktikum, seminář z českého jazyka, seminář z matematiky a společenskovědní seminář. Jako nepovinný předmět je vyučován sborový zpěv. V odpoledních hodinách působí na škole základní umělecká škola J. S. Bacha z Dobřan.

Vedení školy

Ředitelka: Irena Rampichová
Zástupkyně ředitelky: Renata Vastlová

Třídní učitelé

I.: Irena Gramanová
II.: Lenka Vaňková
III.: Šárka Skutková
IV.: Lenka Škvárová
V.: Helena Voráčková
VI.: Ludvík Ešner
VII.: Jiří Zahálka
VIII.: Dana Šnejdarová
IX.: Jindra Zahálková

Netřídní učitelé

  • Matěj Dvořák
  • Jan Frank
  • Hana Hadrbolcová
  • Jaroslava Říhová
  • Eva Šustrová

Vychovatelky školní družiny

  • Hana Tůmová
  • Miloslava Baxová

Asistentky pedagoga

  • Hana Tůmová
  • Miloslava Baxová

        Počet přístupů: 296084

© 2007 - 2020 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com