Základní škola Chlumčany

Čtvrtek, 18. července 2019

Drahomíra

Výuka ve školním roce 2018/2019

Vyučování ve školním roce 2018/2019 bylo zahájeno v pondělí 3. září. Prvňáčky spolu s jejich rodiči slavnostně uvítali starosta obecního úřadu v Chlumčanech, ředitelka školy a třídní učitelka. Do svých tříd se vrátili také žáci vyšších ročníků.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Z volitelných předmětů jsme zařadili sportovní hry, etickou výchovu, konverzaci v anglickém jazyce, fyzikální praktikum, seminář z českého jazyka a seminář z matematiky. Jako nepovinný předmět je vyučován sborový zpěv. V odpoledních hodinách působí na škole základní umělecká škola J. S. Bacha z Dobřan.

Vedení školy

Ředitelka: Irena Rampichová
Zástupkyně ředitelky: Renata Vastlová

Třídní učitelé

I.: Lenka Vaňková
II.: Šárka Skutková
III.: Lenka Škvárová
IV.: Helena Voráčková
V.: Irena Gramanová
VI.: Jiří Zahálka
VII.: Dana Šnejdarová
VIII.: Jindra Zahálková
IX.: Jaroslava Říhová

Netřídní učitelé

  • Ludvík Ešner
  • Michaela Hofrajterová
  • Gabriela Kaufnerová
  • Eva Šustrová

Vychovatelky školní družiny

  • Hana Tůmová
  • Miloslava Baxová

Asistentky pedagoga

  • Hana Tůmová
  • Miloslava Baxová

        Počet přístupů: 271004

© 2007 - 2019 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com