Základní škola Chlumčany

Úterý, 17. července 2018

Martina

Výuka ve školním roce 2017/2018

Vyučování ve školním roce 2017/2018 bylo zahájeno v pondělí 4. září. Prvňáčky spolu s jejich rodiči slavnostně uvítali místostarosta obecního úřadu v Chlumčanech, ředitelka školy a třídní učitelka. Do svých tříd se vrátili také žáci vyšších ročníků.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Z volitelných předmětů jsme zařadili sportovní hry, etickou výchovu, fyzikální praktikum, seminář z českého jazyka, seminář z matematiky a společenskovědní seminář. Jako nepovinný předmět je vyučován sborový zpěv. V odpoledních hodinách působí na škole základní umělecká škola J. S. Bacha z Dobřan.

Vedení školy

Ředitelka: Irena Rampichová
Zástupkyně ředitelky: Renata Vastlová

Třídní učitelé

I.: Šárka Skutková
II.: Lenka Škvárová
III.: Helena Voráčková
IV.: Vladimíra Štejrová
V.: Věra Ürgeová
VI.: Dana Šnejdarová
VII.: Jindra Zahálková
VIII.: Jaroslava Říhová
IX.: Jiří Zahálka

Netřídní učitelé

  • Ludvík Ešner
  • Michaela Hofrajterová
  • Gabriela Kaufnerová
  • Jana Parajňáková

Vychovatelky školní družiny

  • Hana Tůmová
  • Miloslava Baxová

Asistentky pedagoga

  • Hana Tůmová
  • Miloslava Baxová

        Počet přístupů: 238821

© 2007 - 2018 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com