Základní škola Chlumčany

Středa, 20. února 2019

Oldřich

Školní akce

Školní kolo recitační soutěže

Vloženo 12. 02. 2015

5. února 2015 se na naší škole uskutečnila již tradiční soutěž mladých recitátorů. Ukázat své recitační schopnosti se rozhodlo celkem 25 žáků. Byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií. A tak si bylo možné poslechnout básničky menších dětí i procítěné přednesy nejstarších. Přednášející se snažili předvést své umění co nejlépe, a proto rozhodování poroty bylo po vyslechnutí všech velice těžké. Ti skutečně nejlepší budou reprezentovat školu v okresním kole soutěže v recitaci v Blovicích.

Po hodině strávené poslechem básní se všichni rozcházeli s dobrými pocity a s malou odměnou.

Výsledky školního kola recitační soutěže:

1. kategorie:
1. místo: Adéla Matoušková
2. místo: Sára Korschinská
3. místo: Nikola Samková

2. kategorie:
1. místo: Simona Háková
2. místo: Jiří Němeček
3. místo: Vanda Šlehoverová

3. kategorie:
1. místo: Julie Pondlová
2. místo: Barbora Vargová
3. místo: Tereza Kočincová

4. kategorie:
1. místo: Jakub Duchek
2. místo: Lenka Blažková
3. místo: Štěpánka Křížová

Jaroslava Říhová

Pravěké dopoledne

Vloženo 22. 01. 2015

V úterý 9. 12. 2014 se žáci VI. ročníku zúčastnili tematického dopoledne věnovaného pravěku a pravěkým řemeslům.

Děti si zkusily vyrobit a vyzdobit keramiku, kamenné nástroje, tkát na doma vyrobeném tkalcovském stavu, pokusily se rozdělat oheň či rozdrtit obilí na mouku. Na závěr žáci zhlédli film Karla Zemana Cesta do pravěku.

Dopoledne se líbilo a všichni byli na své výrobky pyšní.

D. Šnejdarová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Halloween

Vloženo 12. 11. 2014

Ve čtvrtek 30. října 2014 si děti ze 3., 4. a 5. třídy vyzkoušely, jaké je to spát ve škole. V hodinách angličtiny se postupně seznámily s podstatou a zvyky tradičního anglického svátku Halloween. Své znalosti a bohatou slovní zásobu pak uplatnily při mnohých aktivitách, které postupně v tento den odpoledne a večer prožívaly. Ke spokojenosti dětí a celkově vydařenému dni v nemalé míře přispěli také rodiče těchto dětí, kteří pomohli svým ratolestem nachystat krásné kostýmy a v kuchyni „vyčarovali“ zajímavé a chutné pokrmy.

Děkujeme.

Šárka Skutková

 
Děti 3. ročníku o prožitém halloweenském odpoledni a noci napsaly:

Halloween je svátek, který se slaví 31. října. Líbila se mi hra s duchy, Bobbing for apples, hra Upír, stezka odvahy, průvod s lampiony v kostýmech, pojídání dlouhých sladkých žížal. Psali jsme trápení čarodějnici, pouštěli jsme halloweenské si písničky a videa. Líbilo se mi všechno!

Bára Katonová
 

Halloween je keltský svátek a lidé dříve věřili, že duše mrtvých chtějí zpátky na svět, takže se každý převlékl za nějaké strašidlo. V domě se zhasla všechna světla a lidé se vydali do tmy převlečení za strašidla. Když jsme dorazili ve čtyři ke škole, tak jsme si všechno učivo zopakovali. Potom jsme hledali duchy a anglické slovo, které na něm bylo napsáno, jsme pošeptali paní učitelce. Večer jsme šli potmě do 2. patra s baterkou, abychom se podepsali do velikého ducha. Sice jsem se moc dobře nevyspala, protože si někteří ráno nahlas povídali, ale bylo to super.

Jana Eisenhammerová
 

Halloween je svátek, který se slaví 31. října v Anglii a Americe. Já jsem prožil Halloween ve škole. Hráli jsme různé aktivity. Například hru s duchy, Bobbing for apples, hru Upír, pojídali jsme sladké žížalky. Také jsme si prošli stezku odvahy a zúčastnili jsme se průvodu s lampiony v kostýmech. Zpívali jsme si halloweenské písničky a pouštěli videa. Moc se mi to líbilo.

Jan Zíbar
 

Nejlepší byl lampionový průvod. Překvapilo mě, že se Halloween slaví asi tak dva a půl tisíce let. Líbily se mi hry, které jsme hráli ve škole. Také se mi líbila videa o Halloweenu. Byl jsem moc spokojený.

Daniel Bošek
 

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Vyvrcholení oslav stého výročí staré školní budovy

Vloženo 31. 10. 2014

17. října 2014 se v odpoledních hodinách naše škola otevřela veřejnosti. Sportovního odpoledne konaného v tělocvičně školy se zúčastnili kromě žáků i někteří rodiče. Tříčlenná družstva se utkala ve florbalu. Před budovou školy mezitím finišovala další akce – stokilometrový běh – výsledný čas poskládaný z výkonů žáků činil 8 hodin 4 minuty a 4 vteřiny.

V 16 hodin se ve školní budově sešlo zhruba dvacet bývalých zaměstnanců Základní školy v Chlumčanech. Po prohlídce prostor tříd a chodeb a po zhlédnutí výstavky kronik a dalších materiálů a fotografií z historie poseděli a zavzpomínali se současnými pracovníky na roky u nás strávené. Hosty setkání byli pan starosta Jiří Kučera a pan místostarosta Jiří Šebek.

Příjemně strávené chvíle pátečního odpoledne přispěly k oslavám stého výročí založení staré školní budovy.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Beseda k výročí školy

Vloženo 17. 10. 2014

13. října 2014 jsme si připomněli 100. výročí založení staré školní budovy. V rámci oslav nás navštívili pan Stanislav Dvořák (tvůrce známého filmu o Chlumčanech) a pan Stanislav Motl (bývalý moderátor pořadu Na vlastní oči). Ten se nyní věnuje besedám s žáky základních a středních škol a nadále pokračuje v tvorbě dokumentárních filmů a knih na téma druhé světové války. Besedu zhlédli žáci osmého a devátého ročníku a hosté – pan starosta Jiří Kučera a další.

V první části nás pan Dvořák uvedl do dění v obci a ve škole od první světové války. Pan Motl nás pak seznámil s druhou světovou válkou a s lékařskými pokusy, které Němci prováděli i na dětech uvězněných v koncentračních táborech. Svou přednášku zakončil reportáží „Experiment“, která přiblížila utrpení patnáctiletého chlapce. V druhé polovině besedy nám pan Dvořák přiblížil vlastní dokument „Chlumčany ve stínu historie“, popisující dění v obci ve zmiňovaném období.

Podle ticha a zaujatých výrazů žáků i ostatních návštěvníků můžeme usuzovat, že se poutavá beseda jistě všem líbila.

Jakub Duchek, 9. ročník
 

13. října 2014 k nám do školy přišli na besedu pan Stanislav Dvořák a pan Stanislav Motl. Beseda proběhla v rámci oslav 100. výročí založení staré školní budovy. Dozvěděli jsme se o dění v Chlumčanech za první a druhé světové války. Také jsme vyslechli příběh o chlapci, který vzdoroval nacistům a jako patnáctiletý se stal obětí nacistických lékařských genetických pokusů. V druhé části bylo zajímavé vyslechnout, co se dělo v Chlumčanech v období válek, zhlédli jsme dokument o bombardování Dobřan, dozvěděli jsme se zajímavosti o místním odboji.

Na besedě byl přítomen kromě žáků osmého a devátého ročníku i pan starosta a další hosté. Všichni jsme se rozcházeli obohaceni o nové pocity a poznatky.

David Pavlon, David Žahour, 9. ročník
 

13. října 2014 k nám do školy zavítal v odpoledních hodinách pan Dvořák a pan Motl, aby nás seznámili s historií Chlumčan. Měli jsme možnost vidět krátký dokument o chlapci, který se v patnácti letech stal obětí nacistických lékařských pokusů. Poté nám pan Dvořák pověděl něco krátkého o Chlumčanech a zhlédli jsme film s názvem „Chlumčany ve stínu historie“.

S besedou byli spokojeni nejen žáci osmého a devátého ročníku, ale i hosté, např. starosta naší obce.

Daniel Hrnčár, Eliška Fuxová, 9. ročník

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Setkání bývalých zaměstnanců ZŠ Chlumčany

Vloženo 12. 10. 2014

Soustředění pěveckého sboru

Vloženo 03. 10. 2014

Nastal nový školní rok, a jak se stalo zvykem, tak náš dětský pěvecký sbor vyrazil na třídenní soustředění do Chumeckého mlýna. Tam už na nás čekala mlynářka Maruška s mlynářem Toníkem. Ve svých pokojích jsme si vybalili věci a šli zpívat. Paní učitelka Šustrová pro nás připravila mimo jiné tři krásné písničky, které jsme v sobotu zazpívali novomanželům na svatbě na zámku v Chudenicích, kam jsme byli pozváni.

Kromě zpívání jsme si užili i pečení vuřtů, procházku do nedalekého Přetína, hřebelcování koní, docela pěkného počasí, ale hlavně dobré nálady. Letošní soustředění bylo opět úplně super, a už se těšíme na příští rok (škoda, že pro mě bude poslední).

Lenka Blažková VIII.A

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Sportovní den pro 1. stupeň

Vloženo 25. 06. 2014

Dne 23. 6. 2014 se konal sportovní den pro 1. stupeň. Všechno začalo v tělocvičně házením míče. Pak jsme postupně odcházeli ven na hřiště, kde byly závody v běhání, házení papírů do plamenů (do krabice s plameny), a pak jsme běhali okolo kuželů za ruce. Také jsme vedle venkovního hřiště skákali do písku.

Po splnění základních úkolů jsme dělali ještě další úkoly. Jako první jsme přenášeli míčky na raketě a házeli na kříž. Poslední úkolem bylo chození na chůdách. Za splněné úkoly jsme dostali pitíčka.

Sportovní den se nám moc líbil.

Julie Nykoljuková a Markéta Steinerová, 4. třída

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Návštěva osmáků v MŠ

Vloženo 25. 06. 2014

V rámci projektu Kamarád navštívili žáci osmé třídy Mateřskou školu v Chlumčanech. Účelem setkání bylo, aby si nastávající prvňáčci našli svého kamaráda, který jim bude pomáhat zvykat si na nové školní prostředí.

Po příchodu jsme si společně s předškoláky sedli do velkého kruhu a všichni jsme se navzájem představili. Každý osmák si pak vybral malého kamaráda a vyrazili jsme ven, kde jsme si společně zahráli hru – po hřišti byla rozsypaná písmenka, ze kterých si budoucí prvňáčci poskládali svá jména.

Nakonec jsme se rozloučili, od dětí jsme dostali obrázky se jmény, prý abychom je po prázdninách poznali. Nikdo nezůstal sám a návštěvu jsme si užili.

Jakub Duchek, VIII. ročník

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den otevřených dveří

Vloženo 13. 06. 2014

V sobotu 31. 5. 2014 pořádala Základní škola Chlumčany Den otevřených dveří u příležitosti blížící se oslavy 100. výročí založení staré školní budovy. Rodiče s dětmi, ale i ostatní návštěvníci mohli zhlédnout v přízemí školy expozici „Školní třída – 1914“, která vznikla ve spolupráci s Domem historie Přešticka díky nadšení a obětavé práci pana Stanislava Dvořáka. Poté se příchozí mohli vrátit do školních let a v jednotlivých třídách si s využitím nového technického vybavení vyzkoušet své znalosti z českého jazyka, vlastivědy, přírodovědy a dalších předmětů. Návštěvu školy jim zpestřilo sladké pohoštění u vstupu a prodej květin a sazenic. Finanční výtěžek získaný z prodeje bude putovat na dobročinné účely. Věřím, že všichni návštěvníci zavzpomínali na svá školní léta a strávili příjemné dopoledne.

Mgr. Lenka Vaňková

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 (8) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

        Počet přístupů: 257366

© 2007 - 2019 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com