Základní škola Chlumčany

Středa, 20. února 2019

Oldřich

Školní akce

Vzkazy z divadelního představení

Vloženo 22. 10. 2015

Dne 8. 10. 2015 navštívili již podruhé naši školu herci se svou divadelní společností zvanou „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové. Nejmladší děti si z pohádky jim určené opět odnesly velmi pěkné dojmy a žáci od 5. – 9. ročníku měli poprvé možnost zhlédnout jejich více než hodinové představení, při kterém herci sehráli „divadlo o divadlech“. Některá hodnocení této podívané jsou uvedena ve vzkazech níže.

Za nápadité a vtipné ztvárnění obou představení a schopnost zapojit děti a udržet jejich pozornost po celou dobu představení patří hercům naše velké poděkování. Věříme, že v Chlumčanech nebyli naposledy.

Vzkazy z divadelního představení od žáků 2. stupně:

Jana Nguyenová, Klára Balounová:
Bylo to jedno z nejlepších a nejvtipnějších představení vůbec, herci skvěle hráli, zpívali a komunikovali s námi. A přitom jsme se dozvěděli mnoho zajímavého.

Dominik Samek, Oliver Lang:
Divadélko pro školy se nám moc líbilo. Bylo velice vtipné a krásně zahrané. Výborné kostýmy a kulisy nám pomáhaly se poučit o divadlech 20. století. Jednalo se o nejkrásnější a nejlepší divadlo, které u nás ve škole bylo.

Barbora Vargová, Veronika Berglová:
Líbilo se nám vtipné zpracování historie divadla. Pěkná byla komunikace s publikem. Jednoznačně povedené představení.

Tereza Kočíncová, Martina Levorová:
Divadelní představení se nám všem moc líbilo. Herci s námi dobře komunikovali a nejlepší bylo, že nás, žáky, také zapojili do svého předvádění.

Adriana Veitová:
Moc bychom si přáli, abyste do naší školy přijeli znova. Jste dobří herci a byla s vámi legrace. Umíte hezky zpívat a hrát na kytaru. Zábavně jste nás seznámili s historií divadla. Už se na vás zase těšíme.

Julie Nykoljuková:
Divadlo bylo super, nejlepší ze všech, co jsme viděli. Bavili jsme se od začátku až do konce a k tomu jsme se ještě dozvěděli nové informace. Přijeďte zase, těšíme se.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Sběr baterií

Vloženo 15. 10. 2015

Dne 9. září 2015 se uskutečnil 1. evropský den recyklace baterií. Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Recyklohraní, jehož cílem je prohlubovat znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Společnost ECOBAT vyhlásila k tomuto dni soutěž ve sběru baterií.

Připojili jsme se a tento den jsme oslavili v pátek 9. října sběrem baterií v naší škole. O propagaci vytvoření a vyvěšení plakátů ve škole se postarali žáci 5. třídy. Ti také v pátek použité baterie od ostatních školáků vybírali.

Baterií se sešlo opravdu mnoho. Naplnilo se téměř pět nádob z kartonu, určených pro sběr baterií. Děkujeme všem, kteří sbírali, sháněli a donesli baterie do školy. Jsme rádi, že jsme přispěli k ochraně životního prostředí, že se žáci poučili o tom, že sběr a recyklace má smysl a použité baterie neskončily ve směsném odpadu.

Ve sbírání baterií budeme samozřejmě pokračovat během celého školního roku.

Lenka Škvárová, koordinátor EVVO

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Závěr školního roku

Vloženo 07. 08. 2015

Mezi akce, které již tradičně probíhají v závěru školního roku na naší škole, patří prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku. Letos deváťáci prezentovali své práce ve středu 17. 6. Téma je libovolné, každý žák si ho zvolí na základě svých zájmů a koníčků. Práci zpracovává v průběhu celého školního roku pod vedením konzultanta z řad učitelů 2. stupně. Žáci nejprve sbírají informace o zvoleném tématu a pak ve spolupráci se svými konzultanty vše sepíší a vytvoří seminární práci. V závěru školního roku pak předstoupí před několikačlennou komisi složenou z učitelů a zástupců obce a snaží se přesvědčit přítomné o tom, že vybrané téma zvládli, umí o něm pohovořit a odpovídat na kladené otázky. Akce je, také již tradičně, zakončena slavnostním obědem ve školní jídelně a vydáním osvědčení. I když se některým žákům do zpracování seminárních prací zpočátku příliš nechce, nakonec bývají všichni spokojeni a rozcházejí se s pocitem, že přesvědčili nejen členy komise, ale i sami sebe o svých schopnostech.

Ve stejný den – 17. 6. – se letos uskutečnilo (také již tradiční) vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni s naučným výukovým programem „Jak válčili husité“.

Poslední společná akce školy proběhla 26. 6. Jako každoročně se všichni žáci a učitelé sešli v tělocvičně, kde proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců za školní rok 2014/2015 a rozloučení deváťáků se školou.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Pasování na čtenáře

Vloženo 12. 06. 2015

V pondělí 8. 6. 2015 se sešli prvňáčci se svými rodiči a hosty v Místní lidové knihovně v Chlumčanech, aby předvedli, že od začátku školního roku nelenošili a kromě psaní a počítání se naučili také číst. Ukázali hláskování slov, skládání slov z jednotlivých hlásek, rozkládání slov na slabiky a nakonec četli celé věty. Děti postupně přečetli Hrubínovy zveršované pohádky a hádanky.

Pro žáčky měl připravené překvapení pan Dvořák. Napsal pro děti knížku První povídání o Chlumčanech s ilustrací známého dětského ilustrátora Petra Morkese. Pan Dvořák dětem první pověst o Chlumčanech přečetl. A pak už nastalo slavnostní pasování na čtenáře. Kromě knihy První čtení o Chlumčanech si prvňáčci odnesli knihu O Kačence a tlustém dědečkovi a také průkazku do knihovny.

Doufám, že pondělní návštěva nebyla poslední.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Školní akademie 2014/2015

Vloženo 29. 05. 2015

Školní rok 2014/2015 byl výjimečný, neboť stará budova školy slavila stoleté výročí svého vzniku (založena v roce 1914), nová pak padesáté (založena v roce 1965). Na podzim proběhly vydařené oslavy, na jejichž organizaci se velkou měrou podílel pan Stanislav Dvořák, kterému za jeho vstřícnost a ochotu děkujeme.

Naši žáci se rozhodli tento sváteční rok také obohatit a připravili pro veřejnost vystoupení, která předvedli na školní akademii 21. května 2015 v Kulturním domě v Chlumčanech. Diváky čekalo mnoho zábavy – poslechli si básničky a písničky, mohli zhlédnout scénky v anglickém a ruském jazyce, televizní relaci, ztvárnění pověsti z českých dějin nebo výrazový tanec. Malé děti předvedly svým rodičům tanečky v rytmu známých písniček. Žáci devátého ročníku nacvičili neobvyklé stínové divadlo, jehož prostřednictvím předvedli běh lidského života od narození až do smrti. Slavnostním podvečerem diváky slovem provázeli Lenka Steinerová a Jakub Duchek.

Účinkujícím se podařilo to nejdůležitější – vykouzlit úsměvy na tvářích rodičů, prarodičů, sourozenců i ostatních hostů. A tak se tento květnový podvečer všichni rozcházeli do svých domovů s příjemnými pocity.

Jaroslava Říhová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Malý záchranář Přeštice 2015

Vloženo 21. 05. 2015

V Přešticích se 19. 5. 2015 konala soutěž Malý záchranář, při které se plnily úkoly a rozhodčí je bodovali.

Když jsme přišli, dostal velitel družstva startovní číslo - my jsme byli sedmičky, a kartičku se stanovišti, pak dostal každý tatranku a kšiltovku. Následoval nástup, kde nám řekli, co se bude dít. Po rozchodu jsme se rozutekli ke stanovištím: např. k městské policii, k hasičům, k záchranné službě... My jsme šli na džberovku (mohli jsme být rychlejší). Když měli všichni všech osm stanovišť hotových, čekaly nás uvnitř testy. Byly lehké.

Pak jsme se šli najíst. Byl tam guláš, klobásy, buřty. Dali jsme si guláš s chlebem. Bylo to výborné.

A potom jsme si mohli vyzkoušet brýle. Jedny byly jako bychom byli zdrogovaní a jedny jako kdybychom vypili 3 piva. V nich jsme procházeli mezi kužely a snažili se kopnout do míče.

Jako překvapení přijeli policajti se třemi psy: Virem, Gripem a Jimem. Jejich páni nám předváděli, co umí. Jeden pán se převlékl do tlusté bundy a kalhot. Dělal, že něco krade, provokoval, tak na něj policista toho psa pustil a ten pes ho zakousl. Ukázali nám i zadržení střílejícího pachatele.

Také jsme se podívali do sanitky záchranné služby a do hasičských aut a vyzkoušeli si hasičskou přilbu s ochrannými skly. Pak zapálili dřevěnou chatu s wifinou. Můj bratranec (říká Stela) musel volat hasiče. Ti přijeli, rychle vytáhli hadici a uhasili to.

Úplně nakonec vyhlásili pořadí skupin. My jsme byli sedmí, ale to nevadí, protože jsme se hodně naučili a dostali jsme pěkné odměny. Moc se mi to líbilo. Prostě to byl super den.

Markéta, Stela, Julie a Adriana – 5. ročník

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Náš výlet do ZOO

Vloženo 21. 04. 2015

31. března 6. třída navštívila ZOO v Plzni. Počasí nám letos nepřálo, ale dětem se tam stejně líbilo.

Jak to viděli žáci:

31. března jsme byli na výletě v ZOO. Celý den nám pršelo, ale viděli jsme hodně zvířat. Žirafy, lemury, lvy, tygry, hrochy... Dokonce jsme se o nich i hodně dozvěděli. Ukázali nám malého hrocha Adélku, která se před pár týdny narodila. Byl to skvělý zážitek.

Natálie Císařová
 

V zoologické zahradě mě zaujali lvi. Lvi jsou strašně krásní, jsou mohutní, silní a mají pískovou barvu. Byli tam dva – lvice a lev. Lev má pět let a lvice deset. Mají krásné okolí a obklopuje je voda. V přírodě žijí v savanách v Africe. Lvy mám rád a těším se, až je zase uvidím.

Jakub Kotlár

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den zdraví

Vloženo 06. 03. 2015

Den zdraví se uskutečnil 27. 2., za účelem zopakovat si základní věci či informace, které by už žáci měli znát a samozřejmě i se něco nového přiučit. Měli jsme na všechny stanoviště 5 vyučovacích hodin, při kterých jsme strávili každou hodinu v jiné učebně a pokaždé o jiném tématu, ale drželi jsme se toho tématu zdraví, které je pro nás tak důležité. První hodinu jsme si v podstatě řekli ty nejzákladnější informace v naší třídě, poté co skončila, přestěhovali jsme se do učebny fyziky a chemie, kde nás seznámili s návodem na první pomoc, kterou už pravděpodobně každý znal. Sama si myslím, že to byl velice dobrý nápad, protože jsme si to mohli i sami vyzkoušet. Nebo jaký je rozdíl mezi bulimií a anorexií. Poté jsme se stěhovali na třetí vyučovací hodinu do naší tělocvičny, kde jsme běhali „Olympijský víceboj “. Soutěžili jsme mezi sebou. Na čtvrtou vyučovací hodinu jsme přešli do učebny anglického jazyka, kde se nám představil mluvčí České policie a vysvětloval všem, proč nemáme užívat drogy, které hodně škodí zdraví. A poslední 5 vyučovací hodinu jsme vařili „Pribináček“ a poté se ho snažili prodat a utržit částku, která šla na adopci na dálku.

Zuzana Šestáková, žákyně 9. ročníku

 

V pátek 27. února byl pro žáky 2. stupně uspořádán projektový den, který byl zaměřen na zdraví. Žáci se během dopoledne setkali s pracovníky odborné poradny, kteří je poučili o návykových látkách, poruchách příjmu potravy a také připomněli postupy a zásady první pomoci. Další besedu si pro žáky připravil mluvčí PČR Jan Koželuh na téma neustále rostoucího nebezpečí sociálních sítí a rizikové komunikace na internetu. Připravena byla také malá soutěž, při které si v několika disciplínách mohli žáci zjistit svoji fyzickou zdatnost. Jako závěr dopoledne si každá třída připravila jedno jednoduché a především zdravé jídlo (např. zeleninový salát, vegetariánskou pizzu nebo osvěžující zázvorovou limonádu). Svoje výrobky si poté žáci napříč třídami navzájem kupovali a společně tak přispěli na školou adoptovanou dívku a také na puštíka, kterého škola adoptovala v plzeňské zoo. Vše, co žáci připravili, se také prodalo a na charitu tak přispěli nečekaných 1700 Kč. Celý projektový den jsme si užili, dozvěděli jsme se mnoho nových informací o návykových látkách, poruchách příjmů potravy a nakonec jsme si pro ostatní žáky připravili chutný nízkotučný tvaroh.

Jakub Duchek, žák 9. ročníku

 

27. 2. proběhl den zdraví. U kterého jsme se mněli nejen pobavit, ale i dozvědět spoustu zajímavých věcí. Bylo to zábavné, ale i poučné. Hlavně to kouření. Když nám ta paní ukázala obrázky, co kouření provádělo s naším tělem, tak si myslím, že asi nikdo kouřit nechce. Pote jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsme měli olympiádu, plnili jsme různé úkoly, ale hlavně jsme se přesvědčili o naší zdatnosti. S policistou jsme besedovali o kyberšikaně. Bylo to velmi poučné. A nakonec jsme poslední hodinu šli do kuchyně. Vařili jsme tvaroh. Měli jsme to těžší, jelikož jsme to dělali až pátou hodinu, ale přesto se podařilo všechno prodat. Celý den jsme si užili.

Eliška Fuxová

 

Během 1. hodiny jsme se seznámili s mnoha informacemi a tím obohatili naše znalosti. 2. hodinu jsme zjišťovali informace o následcích kouření, anorexie a také jsme si zopakovali první pomoc. Přišlo mi zajímavé, že po 24 hodinách bez cigarety klesá úroveň CO2 v naší krvi o 50%, že v cigaretách je obsaženo mnoho jedů jako arzen, oxid siřičitý, toluen, amoniak a kyanovodík. Podle mně to bylo nejzábavnější stanoviště ze všech. Při 3. hodině jsme dělali různé sportovní aktivity, jako T-běh, hod míčem ze sedu a držení rovnováhy. Další hodinu jsme měli besedu s policistou. 5. hodinu jsme vařili a prodávali výrobek (pribináčky). Osobně bych Den zdraví hodnotil kladně.

David Žahour

 

První beseda se týkala drog a různých typů závislostí. Bylo to fajn, byli jsme v různých skupinách, dozvěděli jsme se, jak se starat o své tělo, o první pomoci, škodlivosti kouření. Potom byl na řadě víceboj v tělocvičně.

Jakub Fröhlich

 

Dne 27. 2. 2015 se uskutečnil „Den zdraví“. Žáci se setkali se zdravovědou, ukazovali si praktickou ukázku, jak zavázat zraněného a zkoušeli resuscitaci na panně. Dozvěděli se, jaké následky má bulimie a anorexie, jak jim předejít. V další hodině si učitelé společně s 9.A připravili pro děti „tělesnou zdatnost“. Děti si měly vyzkoušet, jak na tom jsou. Byly tam různá stanoviště. Třeba T-běh, hod v sedě, stání na jedné noze se zavřenýma očima na čas a mnoho dalšího. Další v programu byla přednášku od mluvčího české policie Jana Koželuha. Ten dětem přednášel hlavně o kyberšikaně, čemu by měli děti předejít, co (ne)zveřejňovat na sociální sítě, komu (ne)dávat telefonní číslo a co v takovém případě dělat.

Ivana Berglová

 

27. února byl Den zdraví. Žáci měli naplánovaných 5 vyučovacích hodin. První hodinu byli s třídním učitelem, který jim řekl, jak bude probíhat celý den. Na druhou hodinu se žáci 9. třídy přestěhovali do tělocvičny, kde byla připravená „překážková dráha“ a následoval hod míčem. Po vyčerpávající druhé hodině šla 9. třída do učebny fyziky a chemie, kde na ně čekala paní doktorka se svými spolupracovnicemi, a žáci byli rozděleni do tří skupin. První skupina měla na starosti škodlivost cigaret, druhá skupina anorexii a třetí skupina první pomoc. V první skupině jsme viděli, jak vypadají zakouřené a zdravé plíce a jaké jsou následky kouření. Žáci museli sami říct, jaké jsou následky kouření a problémy. V druhé skupině byli žáci poučeni jak zdravě jíst a co dělat v případě blízké osoby se začátkem anorexie. Viděli obrázky jedné z nejhorších anorexií. Dozvěděli se, že anorektičky umírají dřív než normální lidé, protože nemají imunitu k odbourání bacilů. Ve třetí skupině s paní doktorkou se naučili, jak se správně zachovat při autonehodě a jak poskytnout první pomoc, třeba masáž srdce. Ve čtvrté hodině navštívil školu mluvčí policie ČR, který mluvil o kyberšikaně, která se projevuje hlavně na sociálních sítích. Pouštěl žákům video, kde se odehrála situace dívky, která byla sledována mužem, který si o ní zjistil vše díky sociální síti Facebook. Poslední hodinu, tedy pátou, se 9. třída dostala do kuchyňky, ve které připravila svůj pokrm, který pak prodával. Částka z prodaných výrobků šla na charitu.

Václav Valenta

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Masopust ve škole

Vloženo 05. 03. 2015

Bylo 20. 2. a my jsme měli maškarní ve škole. Ráno jsme přišli do školy. První dvě hodiny jsme se učili. O velké přestávce jsme se začali převlékat do masek a líčit se. Následoval odchod do tělocvičny. Když jsme tam došli, každá třída si našla své místo na lavičce. Paní učitelka to zahájila. Následovala promenáda masek. Každá třída se prošla. Paní učitelka vyhlásila vítěznou masku. Když se prošly všechny třídy, následoval tanec podle paní učitelek. Potom jsme se rozdělili na skupinky. Dostali jsme noviny, měli jsme jimi polepit svého kamaráda. Když všechny skupiny někoho polepily, děti se vyfotografovaly a dostaly odměnu. Následovala novinová bitva. Rozdělili jsme se na kluky a holky. Zmačkali jsme noviny do koulí, bylo odstartováno. Házeli jsme je všelijak. Paní učitelka to ukončila, Bylo to nerozhodně. Potom jsme vše uklidili, následoval volný tanec. Pobíhali jsme po tělocvičně a různě se točili. Nakonec jsme odešli z tělocvičny. Dostali jsme ovocné pitíčko. Moc se mi to líbilo.

Jan Beránek, IV. tř.

 

Ráno jsme přišli do školy. Dvě hodiny jsme se učili a potom šli do tělocvičny, kde jsme si sedli na lavičku. Paní učitelka z družiny nám řekla, co budeme dělat. Každá třída přešla lavičku. Potom jsme se rozestoupili, každé dítě si stouplo za masku, která se mu líbila. Potom jsme tančili podle paní učitelek. Každá třída se rozdělila na kluky a holky. Z každé party bylo vybráno dítě, které bylo obaleno novinovým papírem. Rozdělili jsme se na velké skupiny holek a kluků. Z novin jsme udělali koule a začala bitva. Házeli jsme po sobě. Pak jsme uklízeli a holky byli první. Paní učitelka z družiny pustila písničky a každý mohl tancovat podle sebe. Moc se mi to líbilo.

Denisa Vokračková, IV. tř.

 

V masopustu byla opravdová zábava. Byla tam novinová bitva mezi kluky vs holky, soutěž o nejlepší masku a sklízení novin. Hráli jsme si na vláček. Honil jsem se s Patrikem, Ondrou, Kubou a Lukášem.

Filip Lösch, II. tř.

 

Mně se masopust opravdu líbil, protože tam byla novinová bitva, soutěž o nejlepší masku, dělání strašáka Kuby, uklízení novin. Já jsem si s Filipem, Kubou, Lukášem a Patrikem udělali vláček a taky honičku. Byl jsem za trpaslíka.

Ondra Toman, II.tř.

 

Maškarní bylo moc hezké. Byly tam i krásné masky. Všechno to bylo moc zábavné. A dělali jsme tam i panďuláky. Kluci dělali kluka a holky dělaly dívku z novin. Hráli jsme i novinovou válku.

Bára Katonová, III.tř.

 

V pátek 20. února jsme měli ve škole masopust. První dvě hodiny jsme se učili. Po svačině jsme šli do tělocvičny. Každá třída tam měla své místo. Když jsme se všichni sešli, paní učitelka nám vysvětlila, co budeme dělat. Pak jsme měli promenádu. Začínali jsme od 1. tř. do 5. tř. Každá třída si stoupla do řady a my jsme si stoupli za tu nejhezčí masku. Po vyhlášení masek jsme tančili podle paní učitelky. Potom se každá třída rozdělila na kluky a holky. Vzali jsme Matěje a obalili ho do novin. Pak jsme měli koulovanou z novin. Rozdělili jsme se na kluky a holky. Protože se nevědělo, kdo vyhrál, byl pak úklid, který vyhrály holky. Nakonec jsme měli volný tanec. Po tanci jsme šli do tříd. Bylo to hezké všechno, až na úklid, bylo to zábavné a docela vtipné.

Tomáš Vrba, IV. tř.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Tříkrálová sbírka

Vloženo 13. 02. 2015

I letos se naše škola zapojila do Tříkrálové sbírky. Tuto dobročinnou akci pořádá každoročně Charita Česká republika a je největší dobrovolnickou akcí u nás. Slavnostní zahájení letos proběhlo 5. 1. odpoledne na plzeňském náměstí Republiky a v katedrále sv. Bartoloměje.

Ve spolupráci s Koinonií Jan Křtitel v Plzni-Liticích a ochotnými dospělými, většinou z řad rodičů našich žáků, se nám podařilo sestavit čtyři skupinky koledníků. Děti v kostýmech tří králů v doprovodu dospělého vedoucího obětavě obcházely domácnosti v Chlumčanech a zpěvem a hrou jistě potěšily mnoho občanů. Ukončení nejen pro naše děti a jejich dospělé průvodce, ale i pro koledníky z Dobřan a Litic připravila Koinonia Jan Křtitel v Plzni-Liticích.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Velký dík patří všem, kteří se ke sbírce nějakým způsobem připojili. Ať už jako dětští, či dospělí členové skupin, nebo jako ti, kteří přispěli.

I. Rampichová, ředitelka školy

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 (7) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

        Počet přístupů: 257366

© 2007 - 2019 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com