Základní škola Chlumčany

Sobota, 29. února 2020

Horymír

Školní akce

Zahájení školního roku 2008/2009

Vloženo 15. 09. 2008

V letošním roce nastoupilo do 1. třídy 26 žáků. Otevřeli jsme jednu třídu a 1. září, kdy byla zahájena výuka na celé škole, žáčky společně s rodiči přivítalo nejen vedení školy, ale i pan starosta obce Jiří Kučera.

Do 11 tříd, z toho na 1. st. 5 tříd a na 2. st. 6 tříd, chodí 245 žáků. Na škole opět poklesl počet žáků o 23. V průměru vychází na jednu třídu 22 žáků. Na škole nyní pracuje 19 pedagogů, z toho 2 externě a 10 správních zaměstnanců. Průměrný věk pedagogů je 44 let.

Výuka podle vzdělávacího programu:
1. a 6. roč. - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Chlumčany, okr. Plzeň-jih
2. - 5. roč., 7. - 9. roč. Základní škola – čj. 16847/96-2.

Z volitelných předmětů si žáci z 2. st. vybrali konverzaci czj, informatiku, volbu povolání, dopravní výchovu, historický seminář, chemická praktika, semináře z českého jazyka a z matematiky, míčové hry a pohybové hry. Do nepovinných předmětů jsme zařadili pěvecký sbor, který v letošním roce opět vede p. uč. Eva Šustrová a na klavír doprovází Lukáš Palkoska. Otevřeli jsme jedno oddělení družiny s 30 dětmi.

Od října najdou žáci v nabídce několik zájmových kroužků: keramický, orientální tance, angličtina, logopedie, sportovní hry, pohybové aktivity, odbíjená.

Během prázdnin stavební firma BIS rekonstruovala veškeré sociální zařízení, které je nyní v souladu se všemi hygienickými předpisy.

Mgr. Ludmila Grafová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den Evropy

Vloženo 10. 05. 2008

Ve dnech 30. 4. – 7. 5. 2008 se Základní škola v Chlumčanech připojila k mnoha jiným evropským vzdělávacím institucím a oslavila Den Evropy. Jednotlivé ročníky se proměnily v různé členské země EU a vzájemně se mezi sebou představovaly a poznávaly. Žáci všech tříd tak dostali šanci poznat blíže historické, zeměpisné a kulturní reálie, běžný život a tradice Velké Británie, Německa, Francie, Finska, Itálie, Španělska, Belgie, Irska, Lucemburska a Rakouska.

V Irsku se kromě zdařilého národního tance naskytla mnohým příležitost navštívit tradiční pub a ochutnat poněkud "netradiční" whisky. Hojně se popíjelo rovněž ve Finsku. Ve Španělsku byla návštěva fiesty v Pamploně zakončena slavnými býčími zápasy a stylovým vystoupením pohledných tanečnic. Ten, kdo však raději hledí do plného talíře, mohl ochutnat v blízkosti Eifelovy věže francouzské sýry a smlsnout několik nezvykle čerstvých hlemýžďů. Mezi sportovci si jistě získalo sympatie vystoupení rakouských lyžařů a mezi milovníky hudby (nejen klasické) je zážitek ze setkání s geniálním Mozartem nezapomenutelný. Itálie poukázala na svoji slavnou minulost a tu méně slavnou připomenul i její severní soused Německo.

V mnoha zemích se hovořilo místními jazyky a rozjásané národní hymny vyplňovaly po dlouhou dobu vyzdobené učebny i chodby školy. Velké vzdálenosti mezi jednotlivými státy všichni zvládli. Jistě, času mnohdy nebylo nazbyt, letecká ani pozemní doprava nefungovala, někteří se jen sotva mohli dorozumět, ale nakonec jsme zjistili, že i takové Španělsko či Finsko leží pod jednou střechou.

Mgr. Jan Tětek

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Pálení čarodějnic

Vloženo 06. 05. 2008

Rozhodli jsme se, že letos na naší škole obnovíme tradici "pálení čarodějnic". Nejen, že do školy místo dětí přišli časodějnice a čarodějové, ale i celé vyučování se týkalo čarování. Četli jsme si o tomto dávném zvyku, povídali jsme si, co je to sabat, počítali jsme příklady, abychom se v tajence dověděli, jak se máme chránit před zlou mocí čarodějnic, tuší jsme malovali čarodějnice letící na sabat, vymýšleli jsme čarodějnicím jména i novou písničku jsme se naučili.

Byly mezi námi i hodné čarodějnice – babky kořenářky, které nám pomáhaly poznávat léčivé byliny, rozdávaly speciální čaje a marmelády na dobrou náladu a podobně. Také jsme si připomenuli, jak je pro nás příroda důležitá a jak ji musíme chránit.

Druhý den jsme si hravou formou vše zopakovali. Pak jsme si povídali o smutcích a trápeních. Kdo chtěl (a že to nebylo málo dětí), mohl své trápení napsat a schovat do černé krabice. Černou krabici i s čarodějnicí jsme pak společně spálili na místní Hrázi, a tím jsme se zbavili zlých čar a trápení.

Čarodějnici nám zhotovili ze slámy a starého oblečení kamarádi z IX.A, jmenovitě Lukáš Fiala a Martina Duchková. Děkujeme. Vyučování se všem moc líbilo.

Za 1.A, 1.B a 2. třídu Marta Kozlová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Návštěva v Bažantnici

Vloženo 06. 05. 2008

V prvních třídách probíhalo ve dnech 21. – 23. dubna projektové vyučování, tématicky zaměřené na ochranu přírody. Projekt zahrnoval písničky o chráněných živočiších, vyhledávání informací o ptácích a plnění úkolů na základě získaných informací. Přemýšleli jsme, co můžeme udělat my pro ochranu a pěkné životní prostředí, každý prvňáček napsal své přáníčko planetě Zemi. Projekt byl zakončen návštěvou místní bažantnice, kde na nás čekal pan Veit s paní Veitovou.

Po přivítání dostaly děti limonádu a papíry s pastelkami, aby namalovaly zvířátka, která žijí v lese. Všichni se snažili a odměnit nejlepší práce nebylo vůbec snadné. Pak se malí návštěvníci rozdělili do dvou skupin, aby si mohli lépe prohlédnout zvířátka, žijící v současné době v bažantnici. Co jsme viděli? Perličky, ježka, který krade slepičkám vajíčka, divočáka, lišáka, krůty a krocany, bažanty a slepičky, králíky, ale i vycpané dravce, veverku a kůži z jezevce. Vše bylo doprovázeno poutavým vyprávěním pana Veita.

Na závěr jsme se zase všichni sešli v budově myslivny, kde jsme dostali malé pohoštění a dále jsme si povídali o přírodě. Protože se blížila doba oběda, museli jsme návštěvu ukončit. Do školy jsme se vraceli plni nových dojmů a zážitků.

Moc děkujeme manželům Veitovým za zajímavě strávené 2 hodiny.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Škola v lese

Vloženo 28. 04. 2008

V pondělí 21. 4. 2008 nastal pro druháky den "D". Všichni si do školy přinesli plyšového kamaráda, který v živé podobě obývá les. Také naše třída se alespoň z části proměnila na týden v les. Věnovali jsme se stromům, bylinám, lesním plodům, houbám, živočichům, rozlišovali jsme lesní patra a přikládali k nim naše plyšové lesní mazlíčky. Obdivovali jsme rekordy z rostlinné i živočišné říše.Vytvořili jsme si svůj strom z dětských těl, na kterém jsme pochopili, co se ve stromu děje a jak získává energii. Zahráli jsme si také hru, která vedla k pochopení mravenčí komunikace. Využívali jsme k tomu pracovních listů, encyklopedií, atlasů a obrazů. K dispozici jsme měli také trojrozměrné imitace hub, sady brouků i živé rostliny a větve stromů.

O lese jsme četli, básnili, zpívali a také tvořili originální encyklopedii lesních zvířat. Dělili jsme šišky i houby, ale také třeba netopýry a mravence do skupin a dobře jsme tak pochopili, co v matematice znamená dělení. V dalších šiškách a houbách se zase ukrývala slova s chybějící párovou souhláskou. Luštili jsme skrývačky se stromy. Les byl všude kolem nás.

Ve středu odpoledne jsme pak les opravdu navštívili. Poznávali jsme stromy i jinými smysly než zrakem – ve dvojicích jsme se vzájemně vodili k předem vybranému stromu (jeden z dvojice měl vždy zavázané oči), strom jsme zkoumali hmatem i čichem a pak jsme ten správný strom teprve hledali očima. Poslouchali jsme, jak ve stromech proudí míza a pozorovali jsme jeho kůru lupou. Čas byl i na Kimovu hru a soutěžení ve znalostech nabytých za tři dny ve škole. Na stanovištích s úkoly stáli osmáci a s podivem konstatovali, kolik si toho děti o lese pamatují a s jakou chutí úkoly plní.

S lesem jsme se nerozloučili ani večer, kdy jsme ve škole přespali. Hledali jsme lesní bludičky a všechny šikovné účastníky hry čekala odměna – moudrá sova. Na dobrou noc byla slyšet - jak jinak – pohádka z lesního prostředí.

Slovo les jsme skloňovali ve všech pádech až do pátku, kdy jsme celotýdenní projekt "Les ve škole" ukončili. Zůstaly nám "jen" znalosti a pěkné zážitky:))

Šárka Skutková
třídní učitelka 2.ročníku

Kliknutím obrázek zvětšíte

Jak válčili husité

Vloženo 19. 03. 2008

Do prostředí středověkých bitev, na stranu husitských polních bratrstev i křižáckých jízdních oddílů se mohli přenést ve středu dne 12. 3. 2008 žáci 4. - 9. ročníků. Ve zdařilé populárně - vzdělávací dramatizaci mohli prohloubit své vědomosti z období husitských válek, spatřit celou řadu dobových zbraní a konečně se i zasmát "středověkým" žertíkům účinkujících. Část dětí dostala navíc možnost stanout se zbraní v ruce přímo ve vozové hradbě a odrazit jízdní útok.

Bezprostřední kontakt s replikami dobových zbraní i s členy skupiny historického šermu přiblížil žákům tuto již velmi vzdálenou dobu a zprostředkoval jim zajímavý pohled na slavnou kapitolu naší národní minulosti.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Beseda o Afghánistánu a Střední Asii"

Vloženo 22. 02. 2008

Jak se skutečně žije v zemi, která je v televizním zpravodajství ukazována zejména ve spojení s terorismem a válkou. Tálibán už v Afghánistánu pět let nevládne, ale do škol stále chodí méně než polovina dětí. Jak ve vzdálené zemi pomáhají lidé z České republiky? Jak funguje rozvojová pomoc? Vydali jsme se do míst, kde dodnes chybí jak elektřina a zdravotní péče, ale i jakékoli cesty a do několika zemí bývalého Sovětského impéria – Kazachstánu, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu.

Účastníci expedice Roman Pekař a Martin Liška žákům 8. a 9. roč. skvěle natočeným dokumentem a poutavým slovem zodpověděli na všechny otázky a přiblížili život v zemi nám neznámé.

Mgr. Ludmila Grafová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Biologická olympiáda

Vloženo 22. 02. 2008

Dne 19. 2. 2008 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnilo 5 žáků osmého ročníku. Soutěž se sestávala ze tří částí – teoretického testu, praktického poznávání rostlin a živočichů a laboratorního úkolu.

Mgr. Gabriela Budínská

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Masopust ve škole 2008

Vloženo 15. 02. 2008

Dne 13. 2. 2008 se na naší škole již potřetí konal "Masopustní karneval". Před samotnou přehlídkou se žáci seznámili s masopustními zvyky a tradicemi. Do akce se i letos aktivně zapojili v hojném počtu žáci všech ročníků a tentokrát se k nim přidali i maskovaní vyučující. Netradiční maskou připomínající spíše pašijové hry zaujal zejména pan učitel Ešner, žáci druhého ročníku zas představili zajímavý převlek, který byl jejich společnou prací. Nejlepší masky byly vyhodnoceny porotou z řad učitelů a jejich tvůrci si odnesli dárečky, ostatní pak hezké zážitky z příjemného a uvolněného masopustního dopoledne.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Zápis žáků do 1. ročníku

Vloženo 25. 01. 2008

"Z pohádky do pohádky" – tak znělo motto letošního zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ v Chlumčanech. Tři skupiny dětí (celkem 22) si v předem stanovených časových intervalech mohly v klidu projít 6 stanovišť, na nichž se setkávaly s nejznámějšími českými pohádkami a ve spojení s nimi plnily nejrůznější úkoly. Do pamětního listu jim tak přibývaly moudré sovy Rozárky, za něž si děti odnesly Popelčin mandlový i papírový oříšek jako odměnu. Cílem takového způsobu zápisu bylo zpříjemnit dětem první oficiální vstup do školy, pohádkovým světem se jim více přiblížit a potřebné množství informací tak získávat v "odlehčené" atmosféře.

Mgr. Ludmila Grafová
ředitelka školy

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (22) 23

        Počet přístupů: 296102

© 2007 - 2020 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com