Základní škola Chlumčany

Sobota, 29. února 2020

Horymír

Školní akce

Dny vědy a techniky Plzeň

Vloženo 09. 10. 2019

Dne 20. 9. 2019 se zúčastnily 6. a 7. třída naší školy každoroční akce Dny vědy a techniky v plzeňských ulicích. První část proběhla v prostoru před Západočeským muzeem. Zde byly sice jen dvě, zato divácky atraktivní stanoviště – zmrazení dusíkem a elektrické rány s pomocí transformátorů na vysoké napětí. Žáci tady s nadšením strávili daleko víc času, než si dozorující učitelé Dvořák a Ešner mysleli. Dík patří zejména kolegyni Kaufnerové, toho času na mateřské dovolené. Ta část pokusů sama demonstrovala v přestávkách při péči o své mimino.

Pak jsme se přesunuli na náměstí. Zde bylo stanovišť několik desítek, ale byla to taková směska od robotů přes zdravovědu až po různé ekologické a energetické vychytávky. Zde žáci měli rozchod, aby si mohli prohlédnout to, co je nejvíc zajímá. Nejatraktivnější byla jízda na rotopedu, kde bylo cílem rozsvítit vlastní energií žárovku. Vzhledem k tomu, jak někteří účastníci po opuštění rotopedu vyhlíželi, Vám tento způsob získávání energie nedoporučuji.

K celkovému úspěchu akce určitě přispělo i to, že bylo krásné babí léto.

Ludvík Ešner

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Ohlédnutí za letními sborovými akcemi

Vloženo 20. 09. 2019

V letošním jarním i letním období měli mladší i starší zpěváci Chlumčanského dětského sboru Rarášci a Tamtamy při ZŠ Chlumčany napilno, a mohli tak nasbírat řadu krásných a nevšedních zážitků.

Začátkem května bylo sboristům ctí stát se součástí významné události návštěvy amerických veteránů z 2. světové války, při níž jim na chlumčanském náměstí s nadšením zazpívali americkou a českou hymnu, a nemohla chybět ani typická lidovka Plzeňská věž. Koncem června zúročili zpěváci své dovednosti na závěrečných letních koncertech, plných pozitivní atmosféry. Jeden z nich se konal v nově rekonstruovaných prostorách chlumčanského klenotu – kaple Paní Marie Pomocné, kde vystoupili mladší Rarášci, starší Tamtamy a sbor Poupata Revival, bývalí členové Chlumčanského dětského sboru. Zazněly písně pohádkové, lidové, moderní i chrámové a závěrem posluchači mohli zažít i jedinečný společný zpěv sborů.

Druhou zajímavou akcí byl letní koncert sborů Poupata Revival s přáteli dobřanského P.U.D.U. v Galerii Masné krámy v Plzni, kde mohli s radostí přivítat paní Marii Novákovou, sbormistryni a zakladatelku Chlumčanského dětského sboru, a její dlouholetou spolupracovnici paní učitelku Helenu Platzovou.

Téměř hned po prázdninách se naši mladí zpěváci zúčastnili víkendového soustředění v univerzitních prostorách zámku v Nečtinech a kromě vystoupení na svatbě, her a bojovek se také připravovali na natáčení svého CD, na kterém nebudou chybět písně z právě uplynulých koncertů.

Eva Šustrová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem na 1. stupni

Vloženo 29. 06. 2019

Když jsme v září 2018 za katedrami uslyšely první zvonění a z lavic na nás hleděli noví prvňáčci, nebo už naši zkušení školáci, měly jsme jako každý rok na začátku školního roku alespoň na chvíli pocit, že na všechno to nové, co nás čeká, máme dostatek času – vlastně celý školní rok.

Jenže když je co dělat, utíká ten čas nějak rychleji. A nám teď opět na dveře klepou letní prázdniny. Zkusme se tedy za uplynulým školním rokem na 1. stupni trochu ohlédnout.

Učiva rozhodně nebylo málo. Někdy to šlo lehce, jindy bylo třeba vydat více úsilí. Ale Jan Amos Komenský by měl, myslím, radost, protože se pomůcky z kabinetů často stěhovaly mezi děti a sloužily k jejich lepšímu názoru a pochopení učiva. Jen vycpané a snad trochu zaprášené savce a ptáky - a mnoho dalšího - nahrazovaly během roku ve všech třídách 1. stupně interaktivní tabule. Děti pracovaly podle svých možností – někdy výborně, jindy se třeba něco podařilo méně.

Ze školního roku si ale zpravidla nejvíce pamatujeme ty akce, které s učením nemají zdánlivě nic společného. A že jich nebylo málo. Už v říjnu si odjely děti 3., 4. a 5. ročníku vyzkoušet své dovednosti do Blovic na dopravní hřiště a v červnu si to pak ještě jednou zopakovaly. V říjnu jsme také všichni oslavili významné výročí 100 let republiky, kdy ve třídách kolovaly historické fotografie a předměty, mnohé děti i učitelé přišli dobově oblečeni a vyzkoušeli si alespoň na chvíli, jak se tenkrát ve školách učilo.

Keltský svátek Halloween se svými tradičními aktivitami a strašidelnými maskami si děti užívaly po celý „dušičkový“ den. Soutěžily o nejlepší vyřezanou dýni, odpoledne hrály některé typické halloweenské hry a za tmy prošly také stezkou odvahy u místního hřbitova.

Podzimní dny dětem na 1. stupni zpestřila beseda s autorem známých večerníčků panem Václavem Chaloupkem, který své poutavé vyprávění dětem doplnil o některé dosud nepublikované záběry se zvířecími kamarády.

Po roční pauze jsme se opět vydali do svíčkárny Rodas v Liticích, kam se děti vždycky rády vracejí. Tentokrát jsme s kolegyněmi zvolily výrobky vánočně zaměřené.

Děti na 1. stupni se také po několikáté zapojily do již tradiční charitativní akce „Vánoční krabice od bot“, která nám dává smysl, protože pomáhá těm dětem, ke kterým Ježíšek zkrátka nelétá. Vánoční atmosféra vyvrcholila při našich třídních besídkách, kdy byl vzduch prosycen vánočním cukrovím a teplým čajem a nechyběly vánoční zvyky. O posledním předvánočním dnu ve škole si všichni žáci 1. stupně, seřazeni na schodišti, společně sborově zazpívali několik vánočních koled a písní. Jednotný a zvučný zpěv všech žáků 1. stupně se nesl celou budovou školy a krásně podtrhl atmosféru nadcházejících svátků.

Den, kdy dostaly děti pololetní vysvědčení, jim zase zpestřil masopustní rej se zábavnými úkoly v naší tělocvičně. Naši druháčci se také během 2. pololetí opakovaně setkali s hasiči a postupně vstřebávali jejich výukový program s názvem „Hasík“.

Na jaře vyrazili druháci a třeťáci do Klatov na plavání. Řidič v autobusu se vždy těšil na jejich sborové zpívání. Chyběla snad už jen kytara.

A už jste někdy, milí čtenáři, seděli v divadle na samotném jevišti? Naše děti si při návštěvě divadla Alfa v Plzni mohly tento pocit zažít při jednom netradičním divadelním představení.

Duben svým počasím a probuzenou přírodou krásně vybízel k oslavě Dne Země. Letos jsme, mimo jiné, navštívili chlumčanskou čističku odpadních vod a sběrnu surovin. Návštěvy těchto míst byly víc než zajímavé a rozhodně přispěly k pochopení velkého významu péče o naše životní prostředí. Jarní svátky nám zase ve škole zpestřila odpolední Velikonoční dílna vedena lektorkou z Centra dětí a rodičů v Plzni, na níž byla hojná účast dětí se svými rodiči.

V květnu jsme se připravovali na svátek maminek a také na školní Den Evropy, při kterém se vždy každá třída věnuje jedné přidělené zemi a snaží se ji poznat ze všech možných stran a úhlů. Den dětí jsme zase oslavili představením s dravci v naší tělocvičně. Svištěli nám těsně nad hlavami a vysloužili si náš velký obdiv i potlesk.

Po celý rok probíhala také již tradiční spolupráce s místní MŠ. Naše děti se střídaly a chodily do školky svým mladším kamarádům číst pohádky v rámci projektu Česko čte dětem. Paní učitelky z MŠ zase na oplátku pozvaly naše školáky na podzimní a velikonoční program do MŠ a v červnu si pak předškoláci přišli poslechnout do školy naše nejmladší čtenáře.

Snaha a pracovitost prvňáčků byla v posledním školním měsíci odměněna potleskem při pasování na čtenáře. Celoroční školní píli jsme pak mohli všichni oslavit na výletech. Cesty nás zavedly např. na biofarmu Moulisových do nedalekého Milínova, ale také na ruzyňské letiště či do Centra robotiky a do kina.

Naše děti se také po celý rok účastnily různých soutěží, a to jak sportovních, tak vědomostních. Navštěvovaly též kroužky, učily se hrát na hudební nástroje, zpívaly ve sboru, tančily.

Díky zapojení naší školy do celoročních projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ dostávali žáci zdarma ovoce zdejší i cizokrajné, ale také mléko a mléčné výrobky.

Byl to prima školní rok. Teď už jen popřejeme dětem, aby prázdniny utíkaly pomalu a zpátky do školních lavic se vrátily odpočinuté a plné nezapomenutelných zážitků.

Mgr. Šárka Skutková

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Program „Hasík“

Vloženo 20. 06. 2019

V úterý 18. 6. byl pro letošní rok završen program „Hasík“ pro děti 2. a 6. ročníku. Během roku se žáci dvakrát setkali s hasiči ve svých třídách, vstřebávali rozličné vědomosti a celý projekt ukončili třetím setkáním na zahradě školy, kde měli možnost nahlédnout do hasičského auta, seznámit se s vybavením a hasičskou technikou. Děti se zájmem poslouchaly, některé nástroje si dokonce potěžkaly a uznale pokyvovaly hlavami, protože zacházení s nimi rozhodně nebylo snadné. A jaké by to bylo setkání s hasiči, kdybychom neviděli v přímém přenosu hadici se stříkající vodou? V horkém dni se staly kapky, které dopadly i na hlavy dětí, příjemným osvěžením na závěr celého setkání.

Ráda bych tímto poděkovala p. Štaiglové a její kolegyni, které nám svůj program nabídly a také zorganizovaly celý jeho průběh. Pro děti byl rozhodně přínosem – některé poznatky si žáci zopakovali, jiné pro ně byly nové. A tak se těšíme na další spolupráci.

Mgr. Šárka Skutková

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Vodníci a podvodníci

Vloženo 14. 06. 2019

11. 6. 2019 jsme vyjeli s žáky šestého ročníku na přírodopisný workshop s názvem Vodníci a podvodníci do Prusin. Workshop byl zaměřen na ekosystém rybník.

Lektorka se s dětmi představila, seznámila a po krátkém vědomostním rozehřátí se děti formou hry a spolupráce rozdělily do skupin. V první části programu žáci pracovali ve skupinách na louce u školy. Úspěch u nich měla pantomima s předváděním významu rybníků. Nejprve je úkol vyděsil, nevěděli si rady, ale nakonec vše zvládli velmi dobře. S chutí předváděli rybník jako domov pro organismy, jeho význam pro zadržování vody, ochranu před povodněmi i jeho estetický a rekreační přínos. Všichni se při tom dobře bavili.

Největší úspěch měla druhá část programu, která již byla přímo u rybníka. Děti dostaly misky na úlovky, sítka a štětce a proměnily se v lovce organismů. Své úlovky se snažily pomocí klíče určit a pak namalovat do svých protokolů. Lektorka jim trpělivě pomáhala organismy určovat a z každého zvláštního úlovku se s nimi radovala. A tak se v miskách objevily pijavky, vodoměrky, nítěnky, okružáci, jikry, klešťanky, splešťule, larva potápníka vroubeného, motýlice, larva vážky, schránka chrostíka i s jeho larvou a dokonce i čolek. Na závěr měli všichni možnost celé dopoledne zhodnotit. Žákům se nejvíce líbilo „ lovení zvířátek“. Byli překvapeni, kolik zajímavých organismů žije ve vodách rybníků. Radost jim udělal i pobyt v přírodě. Všichni jsme ocenili vstřícný přístup lektorky.

Já bych pochválila i děti za předvedené znalosti a zájem.

Mgr. Jindra Zahálková

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Republikové finále Školního sportovního poháru AŠSK ve florbale žáků 1. stupně ZŠ

Vloženo 14. 06. 2019

V pátek 17. května 2019 se konalo v nejmodernější sportovní hale Plzeň–Slovany historicky první republikové finále Školního sportovního poháru AŠSK ve florbale žáků 1. stupně ZŠ.

Turnaj byl otevřen pro chlapce i děvčata. Na počátku soutěže bylo více než tisíc družstev z celé České republiky. Postupně přes okresní a krajská kola postoupilo do finále 16 nejlepších školních týmů ze všech krajů České republiky. Náš školní sportovní klub z nejmenší zúčastněné školy reprezentovalo 8 hráčů a hráček ze 3. až 5. třídy: brankář Adam Vrba, dále Tonda Dvořák, Martin Potočník, Matyášové Prusík a Tirsch, Vojta Muška a dívky Terka Potočníková a Simča Drncová. Z trenérské lavičky družstvo vedli Jiří Zahálka a Petr Elsnic.

Všechna utkání se odehrála ve dvou diváky bouřlivě naplněných halách. Už slavnostní zahájení bylo velkým zážitkem pro všechny mladé hráče a hráčky. Roztleskávačky, slavnostní nástup zástupců družstev, přivítání známými osobnostmi či zpívaná hymna, to vše připravilo správnou atmosféru pro finálové boje.

Velkým zážitkem bylo i setkání s mladým českým reprezentantem Filipem Langerem, čerstvým mistrem světa ve florbale v kategorii juniorů. V základní skupině jsme nejprve prohráli s družstvy Uherského Ostrohu a Mladé Boleslavi, následně jsme porazili v derby plzeňského kraje družstvo pořádající ZŠ Stod. V osmifinále soutěže jsme narazili na družstvo České Lípy s nejpočetnějším a nejhlučnějším “kotlem“ fanoušků. Přestože jsme výborně začali a po dvou minutách vedli 2 : 0, nakonec jsme na družstvo, které to dotáhlo až do finále, nestačili a ukončili účinkování v turnaji porážkou.

Celkové 13. místo je úspěchem, a to i proto, že naši soupeři byli velmi úspěšní (Česká Lípa 2. místo, Mladá Boleslav 3. místo a Uherský Ostroh 4. místo). Celkovým vítězem turnaje se stala Opava.

Další šanci ukázat své florbalové umění budou mít naši mladí hráči z první až čtvrté třídy na turnaji O pohár hejtmana plzeňského kraje, který se uskuteční ve čtvrtek 6. června 2019, taktéž v hale v Plzni na Slovanech.

Jiří Zahálka

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Malý záchranář

Vloženo 14. 06. 2019

28. 5. 2019 jsme se zúčastnili v Přešticích soutěže a akce Malý záchranář. Soutěž se dětem moc nepovedla, počasí bylo odporné, ale stejně si akci užily. Účastníci ze 4. a 5. třídy viděli spoustu požární a záchranářské techniky, zkusili si pohyb v zakouřené místnosti, vyzkoušeli si neprůstřelné vesty, hasičské přilby, nechali si sejmout otisky prstů, zkusili si, jak vypadá nehoda v autě v simulátoru, a poznali důležitost bezpečnostních pásů.

Mgr. Jindra Zahálková

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Prvňáčci a deváťáci

Vloženo 12. 06. 2019

Na naší škole se již stalo zvykem, že žáci devátého ročníku mají vždy od začátku nového školního roku na starost nové prvňáčky. Pomáhají jim, seznamují je se školou a také společně vymýšlejí různé akce. To vše se děje v rámci projektu Kamarád. A tak malí žáčci například hledali poklad, společně s deváťáky oslavili vznik 1. republiky, Vánoce, Den Země nebo Den Evropy. Ke konci školního roku měli naši nejmladší i nejstarší dva významné dny.

29. května žáci devátého ročníku obhajovali jimi vytvořené seminární práce. A tak komise složená z vedení školy, pana místostarosty a učitelů vyslechla mnohé z toho, co je našim vycházejícím blízké – např. informace o různých sportech, tanci, jezdectví, keramice a mnoho dalšího. Po skončení následovalo vyhodnocení a slavnostní oběd. Žáci přistoupili ke zpracování seminárních prací zodpovědně a obhajoby se zúčastnili všichni. Vyzkoušeli si to, s čím se v životě ještě mnohokrát setkají.

Druhým významným dnem byl 4. červen. V tento den odpoledne byli žáci prvního ročníku „pasováni na čtenáře“. Předvedli své čtenářské dovednosti a pak před zraky rodičů, paní učitelky, paní starostky a vedení školy došlo k opravdovému „pasování“. A tady opět dostali slovo tři žáci z deváté třídy, kteří se této činnosti ujali.

Čerstvým absolventům první třídy přejeme mnoho čtenářských zážitků, čerstvým absolventům deváté třídy úspěšný start do nové etapy života a všem příjemně strávené prázdniny.

Mgr. Jaroslava Říhová, Mgr. Lenka Vaňková

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Výsledky doplňovacích voleb do Školské rady platné od 1. 7. 2019

Vloženo 07. 06. 2019

Z důvodu skončení funkčního období zástupkyně rodičů ve Školské radě zvolené v řádných volbách (vzhledem k ukončení školní docházky jejího dítěte k 30. 6. 2019), proběhly doplňovací volby nového zástupce zákonných zástupců žáků. Doplňovací volby byly dvoukolové. Z návrhů odevzdaných v 1. kole voleb byla podle četnosti vybrána čtyři jména (díky shodě na 2. – 4. místě) pro kolo druhé. Z těchto čtyř kandidátů byla zvolena 44 hlasy (58,67% z hlasů odevzdaných ve 2. kole) paní Štěpánka Ulrichová. Prvního kola voleb do Školské rady se účastnilo 53 rodičů (25,85%) a 2. kola voleb 75 rodičů (36,59%).

Zástupcem pedagogů zůstává pan učitel Jiří Zahálka a zástupcem zřizovatele pan Petr Brandl.

Den Země

Vloženo 16. 05. 2019

Den země je pravidelný projekt, který se koná jednou za rok a jeho cílem je vést žáky k ochraně přírody a jejich zdrojů. My jsme při dni země první 2 hodiny měli referáty o životním prostředí, poté jsme šli ven na hodinu hledat po Chlumčanech solární panely. Poté jsme s panem učitelem Ešnerem byli hodinu v učebně fyziky a ukazovali jsme si prezentaci a nějaké pokusy. Poslední hodinu jsme dělali velkou pojmovou mapu.
Tomáš Vrba

Den Země začal tak, že naše třída přišla do učebny výtvarné výchovy. Tady nás p. uč. Zahálka rozdělil do skupin a řekl nám, co máme dělat. Každá skupina měla za úkol vypracovat referát. Referát naší skupiny byl o Sluneční energii. První hodina skončila a potom jsme šli do učebny fyziky. Tam na nás čekal p. uč. Ešner. Zde jsme dělali pokusy, které se týkaly sluneční energie, a potom nám promítal prezentaci o tom, jak velké sucho škodí naší přírodě. Po všech pokusech už jsme šli do učebny výtvarné výchovy a dodělávali jsme si naše referáty. Poslední hodinu jsme referáty měli všichni a hlasovalo se o nejlepší referát. Bylo to těsné a nakonec se moje skupina dělila o první místo se skupinou Tomáše Stuchla.
Petr Hampl

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 (2) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

        Počet přístupů: 296095

© 2007 - 2020 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com