Základní škola Chlumčany

Neděle, 17. listopadu 2019

Mahulena

Školní akce

OČZMU neboli ochrana člověka za mimořádných událostí

Vloženo 01. 04. 2011

V pátek 25. 3. 2011 jsme navázali na celodenní podzimní projekt, ve kterém žáci získávají znalosti a dovednosti jak se správně chovat v krizových situacích. Společně s dobrovolnými hasiči z Chlumčan jsme provedli nácvik požárního poplachu, následovala beseda, ukázky zásahu hasičů a prohlídka hasičské zbrojnice.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Obrazy z války třicetileté

Vloženo 21. 02. 2011

Dne 9. 2. 2011 jsme na naší škole opět uvítali herce a šermíře z agentury Pernštejni. Tentokrát nás navštívili s programem "Obrazy z války třicetileté".

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého ze života žoldnéřů, o bitvě na Bílé hoře, defenestraci, o zavraždění Albrechta z Valdštejna apod. Představení bylo poučné i humorné, žáci se do programu aktivně zapojovali.

Dana Šnejdarová, učitelka dějepisu

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Školní masopust

Vloženo 21. 02. 2011

11. února proběhl na naší škole masopustní rej. Žáci 1. stupně si nejprve se svými třídními učitelkami řekli, co to masopust je, jak a proč se slaví a také si například vyrobili masky na obličej.

Po druhé vyučovací hodině jsme všichni vyrazili do tělocvičny naší školy. K vidění bylo velké množství masek: víly, čarodějnice, rytíři, princezny, piráti, kuchtíci a mnoho dalších.

Děti tancovaly, malovaly obrázek podle nápovědy svých spolužáků a také si zahrály s obrovským nafukovacím míčem.

Protože všechny masky byly velmi pěkné a vybrat jen jednu nejkrásnější se ukázalo jako úkol, který je nad lidské síly, dostali nakonec sladkou odměnu všichni, kdo přišli v masce.

Renata Vastlová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Vánoční dílny ve škole

Vloženo 11. 12. 2010

Dne 10. 12. 2010 se v předvánočním čase v naší škole uskutečnily Vánoční dílny.

Každý žák si několik dní předem vybral 2 výrobky, na které si doma nachystal pomůcky a v pátek ve škole už zapojil "jen" šikovné ruce. Během dopoledne tak vznikaly zajímavé svícny, věnce, vánoční stromečky, hvězdy, andělíčci se svatozáří, přáníčka, obrázky v rámečcích, vánočně nazdobené lahve a další výrobky. Byly při tom použity nejrůznější techniky práce.

Nutno dodat, že děti si prodejem těchto výrobků chtějí vydělat – tak jako již několik let – na svoji charitativní činnost (adopce na dálku a adopce v ZOO). Mnozí se těší, že si svůj vlastní výrobek společně s rodiči zakoupí ve středu 15. 12. pod rozsvíceným vánočním stromem na chlumčanském náměstí.

Děkujeme také některým maminkám (p. Skálové a p. Chotěborské), že se dobrovolně zapojily do vánočního tvoření a do prodeje přispěly zajímavými a nápaditými výrobky.

Šárka Skutková, tř. uč. 4. ročníku.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Saga Afrika

Vloženo 22. 10. 2010

Dne 19. 10. 2010 se ve školní tělocvičně uskutečnila Saga Afrika. Přijeli 2 páni, jeden 55 letý a druhý asi 30 letý. Nejdříve jsme slyšeli besedu, potom nám řekli otázky, na které jsme odpovídali. Na konci jsme si zahráli 2 písničky a úplně na konec jsme dostali drobný dárek.

Bylo to docela pěkné. Přikládám fotografie, jak jsme se snažili usilovně bubnovat.

Martin Čechura, žák 8. ročníku

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Přespolní běh

Vloženo 15. 10. 2010

Jak všichni víme, určitě většina lidí má ráda sport... a tak ten, kdo chtěl svoje sportovní umění ukázat ve velkém, tak se mohl zúčastnit Přespolního běhu, který pořádala ZŠ Chlumčany.

Stejně tak jako každý rok se konal na myslivně u hráze. Přijelo spoustu škol a mezi nimi byla samozřejmě i naše škola... Dohromady se zúčastnilo celkem 238 běžců z devíti škol. Žáci, kteří běželi, byli rozděleni do několika skupin, protože by bylo docela hloupé, kdyby starší kluci běhali s mladšími dívkami. Proto je organizátoři - my deváťáci - ve spolupráci s učiteli rozdělili na holky a kluky, starší a mladší...

Se zapisováním běžců a rozdávání startovních čísel bylo spoustu práce, ale všechno bylo bez komplikací...

Vítězů bylo spoustu a cen, medailí a diplomů také. Každý kdo si zasloužil svou cenu ji obdržel... mezi vítěze patří i naši žáci.

Po skončení se školy rozpustili a všichni se už moc těší na další PB... všem vítězům blahopřejeme...

Kateřina Jílková, žákyně 9. ročníku

Kompletní výsledky ke stažení - ZDE

Kliknutím obrázek zvětšíte

Přiložené soubory ke stažení:

prespolni-beh-vysledky.xls (150,5 kB)

Ochrana člověka za mimořádných situací

Vloženo 15. 10. 2010

Václav Křivan, žák 9. ročníku:

Ochrana člověka za mimořádných situací proběhla dne 27. 9. 2010. Řadili jsme se do dvanácti skupin a stanovišť, skupiny byli rozdělený podle barev. Devítka měla na starost prvňáčky a osmá třída byla na stanovištích. Jednotlivé stanoviště byly o např. evakuačním zavazadle, prostředky improvizované ochrany povrchu těla a dýchacích orgánů, zásady pro opuštění bytu v případě evakuace, důležitá telefonní čísla tísňového volání, poranění elektrickým proudem atd.

Účelem projektu "Ochrana člověka za mimořádných událostí" je žáky všech ročníků, v míře odpovídající jejich věku, seznámit s možnými riziky, se kterými se mohou setkat. Připravit je tak, aby v případě takové událostí věděli, jak reagovat a případně poskytnou první pomoc sobě i ostatním. Během jednoho dne jsou žákům poskytnuty potřebné informace. V praktické části pracují vždy v týmu se spolužáky z různých ročníků, čímž je zachována vyváženost znalostí.

Patrik Podoba, žák 9. ročníku:

OČZMU

  • neboli ochrana člověka za mimořádných situací proběhla v pondělí 27. září
  • celkem byli žáci 1. - 9. ročníků rozděleni do 12 skupin, každou skupinu vedl učitel
  • začátek akce byl ráno v 8:00 na školním hřišti, kde se příslušní žáci přiřadili ke své skupině, kterou si vylosovali. Úkol byl jednoduchý... obejít 12 stanovišť, které byly různě rozmístěné po obci
  • žáci 9. ročníku měli na starosti své prvňáky, které si vybrali na konci 8. třídy
  • na každém stanovišti byly buď otázky a nebo úkoly pro 1. - 9. ročník. Například popáleniny, nebo potkaní volně běhajícího psa, ohrožení elektrickým proudem a nebo nález zbraně a mnoho dalších
  • tato akce byla zakončena kolem 11 hodiny na myslivně, kde byli vyhlášeni vítězové tohoto dne, byla to skupina paní učitelky Maxianové a pana učitele Zahálky. Tyto skupiny měli 119 bodů z 120 možných.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Renesanční vojenství

Vloženo 25. 06. 2010

V úterý 15. 6. 2010 se mohli žáci 4. – 9. ročníku přenést do období renesance a prohloubit si své vědomosti o epoše, kdy na český trůn nastoupil rod Habsburků. Agentura Pernštejni, zabývající se přípravou vzdělávacích pořadů pro školy, připravila představení za života renesančních žoldnéřů. Účinkující byli oblečeni do dobových kostýmů a svá vyprávění oživili ukázkami zbraní, souboji a vtipnými scénkami. Do programu zapojili i některé žáky. Ti měli možnost si se zbraní v ruce vyzkoušet útok na protivníka. Členům skupiny historického šermu se tak podařilo zábavným způsobem přiblížit divákům vzdálenou dobu 16. až 17. století.

Dana Šnejdarová, učitelka dějepisu

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Projekt Kamarád

Vloženo 18. 06. 2010

V rámci projektu Kamarád se vydali žáci 8. roč. do mateřské školy. Tam si děti pro ně připravily bohatý program: navzájem se všichni představili a osmáci si vybrali každý svého svěřence, o kterého se budou v příštím roce po celý rok starat. Všichni si ještě společně zazpívali a zatancovali. Každý předškolák dal svému "ochránci" svůj namalovaný portrét, aby na něj přes prázdniny nezapomněl. Osmáci zas dali svým svěřencům vlastnoručně vyrobeného veselého motýla.

Katka Pirnerová, 8.roč.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Plavecký výcvik

Vloženo 28. 05. 2010

I v letošním školním roce se druháci a třeťáci účastnili plaveckého výcviku v bazénu v Klatovech. Někteří se v deseti dvojhodinových lekcí zdokonalili v plavání, jiní se přestali bát vody a na konci si všichni hrdě odnášeli Mokré vysvědčení.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (17) 18 19 20 21 22

        Počet přístupů: 283115

© 2007 - 2019 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com