Základní škola Chlumčany

Sobota, 29. února 2020

Horymír

Školní akce

Soutěž Malý záchranář

Vloženo 25. 05. 2011

Jeden z mých nejhezčích zážitků ze školy za poslední dobu byl minulý týden ve čtvrtek. Jeli jsme na soutěž Malého záchranáře do Přeštic. Byly to závody základních škol z Plzeňského kraje.

Závod byl rozdělen na osm různých stanovišť. Na některých stanovištích jsme museli zodpovídat otázky a na jiných jsme museli plnit fyzické úkoly. Po dokončení všech stanovišť jsme šli do budovy a tam soutěžil každý sám za sebe formou písemného testu. Po splnění tohoto testu jsme šli ven a tam byly připravené různé atrakce. Nejvíce mě zaujalo auto od pojišťovny Generalli. Sedli jsme si dovnitř auta, připoutali se a auto se s námi pomaličku rozjelo. Pak následoval mírný náraz a auto se s námi začalo otáčet přes střechu.

Soutěž Malý záchranář se mi velice líbila a obdivuji práci záchranářů

Aleš Marek
V.A třída

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Školní akademie 2011

Vloženo 20. 05. 2011

Patříme do Evropy – tak zněl název školní akademie, kterou připravili žáci Základní školy v Chlumčanech na 17. květen 2011.

Každá třída představovala jeden evropský stát, předvedla prezentaci tohoto státu a vystoupení související s jeho historií. A tak jsme mohli vidět starořecké bohy, francouzské a německé historické osobnosti, španělské zámořské objevy, slyšet anglickou a slovenskou písničku, v podání známého Hurvínka se poučit o Marii Terezii nebo si připomenout známé české pověsti, kde vystupoval praotec Čech nebo Krok a jeho dcery. Pozornosti neuniklo ani založení italského města Řím. K příjemné atmosféře přispělo i vystoupení dětského sboru Rarášci a Tamtamy.

Školní akademie se vydařila, obohatili jsme své znalosti o některých státech Evropy a všichni se rozcházeli s dobrou náladou.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den Evropy

Vloženo 13. 05. 2011

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se uskutečnil na naší škole projekt ke Dni Evropy.

V pondělí 9. 5. 2011 se žáci oblékli do modré a žluté - barev vlajky EU.

Ve středu 11. 5. 2011 předvedly třídy I. a II. stupně prezentace a krátká vystoupení s informacemi o různých evropských zemích. Žáci se seznámili s historií a významnými osobnostmi České republiky, Slovenské republiky, Velké Británie, Německa, Rakouska, Řecka, Itálie, Francie a Španělska. A tak mohli vidět Ludvíka XIV., Marii Antoinettu, Napoleona Bonaparta, Marii Terezii či Kryštofa Kolumba, poznat některé řecké bohy nebo hrdiny Starých pověstí českých.

Všechna vystoupení byla zdařilá a diváci i účinkující se dobře bavili.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Naučná stezka odpadů Černošín

Vloženo 02. 05. 2011

Výlet 4. a 5. třídy na třídící linku.

14. 4. 2011 byla uskutečněna exkurze na třídící linku v Černošíně. Jeli jsme tam přes hodinu, ale nakonec to stálo za to. Nejdřív jsme šli do zasedací místnosti (výukové středisko). Tam byl stručný výklad o tom, jak správně třídit. Po výkladu jsme dostali přestávku na svačinu. Většina dětí ji ale nevyužila, šli se totiž podívat na vystavené výrobky z recyklovaného materiálu a většina z nich se šla také podívat do okna. V okně byla vidět celá třídící hala. Po pauze nám bylo puštěno video o tom, co se děje s odpady, když nejsou tříděny a jsou odkládány pouze do nádob na komunální odpad. Současně nám bylo ukázáno, co se děje s odpady, když je s nimi správně nakládáno, to znamená, když jsou správně tříděny do kontejnerů nebo odkládány ve sběrných dvorech odpadů. Nakonec jsme se šli podívat po areálu. Jen do dotřiďovací kabiny jsme z personálních a morálních důvodů nemohli (vám by se taky nelíbilo, kdyby si na vás někdo ukazoval... a navíc je to dost nechutná práce). A pak jsme zase jeli do školy...

Jakub Duchek, žák 5. ročníku

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den Země

Vloženo 26. 04. 2011

Den věnovaný Zemi se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, který upozorňuje na dopady ničení životního prostředí. Oslavuje se od roku 1970.

Své pevné místo má i v naší škole. Jako každoročně i letos si žáci školy připravili mnoho činností k připomenutí tohoto dne.

Menší děti z prvního stupně malovaly, dělaly výrobky z odpadových materiálů a učily se v přírodě poznávat rostliny a byliny. Třetí třída oslavila Den Země společně s mateřskou školou. Někteří navštívili již minulý týden třídírnu odpadů v Černošíně u Stříbra.

Půdu školní zahrady zvelebovala šestá třída, děti zbavovaly rostlinky plevele a jiných příživníků a uklízely odpadky.

Sedmáci si připravili referáty o recyklaci elektrospotřebičů, někteří je rozebírali.

Osmý ročník počítal, kolik máme v obci sběrných míst a kontejnerů a zašel i do sběrného dvora. Žáci zjišťovali, jak lidé třídí odpad.

Úkolem deváťáků bylo statisticky zaznamenat četnost průjezdů motorových vozidel na nejvíce frekventovaných silnicích naší obce. Zaznamenávali počet automobilů, nákladních aut a jiných motorových vozidel na křižovatkách a hlavních silnicích.

Den Země na chlumčanské škole se vydařil, žáci se obohatili o nové poznatky, v příjemné atmosféře strávili celé dopoledne a mnozí se určitě budou chovat k přírodě zase o trochu lépe.

Markéta Veitová, žákyně 9. ročníku

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Keramický kroužek se představuje

Vloženo 15. 04. 2011

V kroužku keramiky, pod vedením paní Steinerové a paní Kočíncové (maminky našich žaček), vznikají výrobky, které dělají radost nejen dětem, které je vytvářejí, ale i jejich blízkým. Že jsou děti šikovné a pod odborným vedením dokážou vytvořit krásné věci, se můžete přesvědčit na přiložených obrázcích. Do kroužku se mohou děti hlásit i v průběhu roku – bude jim napočítána adekvátní cena. Cena na půl roku je 400, - Kč.

Kroužek je v úterý od 16.00 do 18.00 h nebo ve čtvrtek od 16.30 do 18.30 h.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

OČZMU neboli ochrana člověka za mimořádných událostí

Vloženo 01. 04. 2011

V pátek 25. 3. 2011 jsme navázali na celodenní podzimní projekt, ve kterém žáci získávají znalosti a dovednosti jak se správně chovat v krizových situacích. Společně s dobrovolnými hasiči z Chlumčan jsme provedli nácvik požárního poplachu, následovala beseda, ukázky zásahu hasičů a prohlídka hasičské zbrojnice.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Obrazy z války třicetileté

Vloženo 21. 02. 2011

Dne 9. 2. 2011 jsme na naší škole opět uvítali herce a šermíře z agentury Pernštejni. Tentokrát nás navštívili s programem "Obrazy z války třicetileté".

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého ze života žoldnéřů, o bitvě na Bílé hoře, defenestraci, o zavraždění Albrechta z Valdštejna apod. Představení bylo poučné i humorné, žáci se do programu aktivně zapojovali.

Dana Šnejdarová, učitelka dějepisu

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Školní masopust

Vloženo 21. 02. 2011

11. února proběhl na naší škole masopustní rej. Žáci 1. stupně si nejprve se svými třídními učitelkami řekli, co to masopust je, jak a proč se slaví a také si například vyrobili masky na obličej.

Po druhé vyučovací hodině jsme všichni vyrazili do tělocvičny naší školy. K vidění bylo velké množství masek: víly, čarodějnice, rytíři, princezny, piráti, kuchtíci a mnoho dalších.

Děti tancovaly, malovaly obrázek podle nápovědy svých spolužáků a také si zahrály s obrovským nafukovacím míčem.

Protože všechny masky byly velmi pěkné a vybrat jen jednu nejkrásnější se ukázalo jako úkol, který je nad lidské síly, dostali nakonec sladkou odměnu všichni, kdo přišli v masce.

Renata Vastlová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Vánoční dílny ve škole

Vloženo 11. 12. 2010

Dne 10. 12. 2010 se v předvánočním čase v naší škole uskutečnily Vánoční dílny.

Každý žák si několik dní předem vybral 2 výrobky, na které si doma nachystal pomůcky a v pátek ve škole už zapojil "jen" šikovné ruce. Během dopoledne tak vznikaly zajímavé svícny, věnce, vánoční stromečky, hvězdy, andělíčci se svatozáří, přáníčka, obrázky v rámečcích, vánočně nazdobené lahve a další výrobky. Byly při tom použity nejrůznější techniky práce.

Nutno dodat, že děti si prodejem těchto výrobků chtějí vydělat – tak jako již několik let – na svoji charitativní činnost (adopce na dálku a adopce v ZOO). Mnozí se těší, že si svůj vlastní výrobek společně s rodiči zakoupí ve středu 15. 12. pod rozsvíceným vánočním stromem na chlumčanském náměstí.

Děkujeme také některým maminkám (p. Skálové a p. Chotěborské), že se dobrovolně zapojily do vánočního tvoření a do prodeje přispěly zajímavými a nápaditými výrobky.

Šárka Skutková, tř. uč. 4. ročníku.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (17) 18 19 20 21 22 23

        Počet přístupů: 296086

© 2007 - 2020 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com