Základní škola Chlumčany

Čtvrtek, 18. července 2019

Drahomíra

Školní akce

Římské legie

Vloženo 27. 01. 2012

V pátek 6. 1. 2012 navštívila opět naši školu skupina šermířů a herců Pernštejni z Pardubic.

Prostřednictvím vtipného představení přiblížili žákům 4. – 9. ročníku období konce republiky a počátku císařství v Římě. Představili výzbroj legionáře a taktiku legií. Vybraní žáci si mohli se štíty vyzkoušet obranný manévr, tzv. želvu. Před dětmi ožili císaři starověkého Říma a na závěr nechyběla ukázka gladiátorských zápasů.

Cílem tohoto pořadu bylo rozšířit a doplnit výuku dějepisu.

Dana Šnejdarová, učitelka dějepisu

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Pravěký den

Vloženo 09. 12. 2011

Ve čtvrtek 1. 12. 2011 proběhl ve škole Pravěký den. Žáci šesté třídy si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se žilo lidem v období pravěku. Děti vyráběly kamenné nástroje, pokoušely se rozdělat oheň, pomocí kamenných drtidel zpracovávaly obilí na mouku a připravovaly z ní pokrm, z keramické hlíny dělaly různé nádoby a sošky, tkaly na jednoduchých tkalcovských stavech a malovaly na kameny. Na závěr zhlédly veselý příběh o životě pravěkých lidí. Den se vydařil a rádi bychom ho opět příští rok zopakovali.

D. Šnejdarová, učitelka dějepisu

Kliknutím obrázek zvětšíte

Testování žáků na konci 5. a 9. ročníku

Vloženo 23. 11. 2011

Na konci školního roku 2010/2011 jsme se zapojili do projektu "Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj". Testování na naší škole probíhalo od 10. do 13. 5. 2011. Z 37 žáků v testovaných třídách bylo otestováno 33 žáků. Celkově se testování zúčastnilo přes 33 tisíc žáků pátých a devátých tříd z celé České republiky, 1821 z nich v Plzeňském kraji.

Žáci pátého ročníku vyplňovali test z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a z vyučovací oblasti člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda). Žáky 9. ročníku čekal test z českého jazyka, matematiky, anglického nebo německého jazyka a z vyučovací oblasti člověk a příroda (chemie, fyzika a přírodopis). Dosažené výsledky v pátém i devátém ročníku odpovídaly celorepublikovému i krajskému průměru.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Návštěva v ZOO v Plzni

Vloženo 30. 09. 2011

Dne 22. 9. 2011 proběhlo v Plzni setkání sponzorů zvířat. Jak jistě víte, sponzorují žáci ZŠ v Chlumčanech chov puštíka obecného.

Při setkání nás přivítal ředitel zoologické zahrady pan Ing. Trávníček a seznámil nás s obrovskými úspěchy zoologické zahrady. Kdo chodí do ZOO častěji, ví, že změny jsou vidět na každém kroku. Všude jsou nové výběhy a krásné stavby. Zvířata se jistě mohou cítit téměř jako doma. Sponzoři si ve skupinách prohlédli velkou část zahrady a všichni si pochvalovali prohlídku, kterou komentoval některý ze zaměstnanců ZOO.

Na závěr si můžeme jen přát, aby se panu řediteli Trávníčkovi splnil sen a do Plzně se nastěhovali i sloni. Radost bychom měli všichni.

Napsala Renata Vastlová

Kliknutím obrázek zvětšíte

Hodina s Ajaxem

Vloženo 23. 09. 2011

Ve středu 14. 9. 2011 navštívil poručík Libor Pilař žáky druhé třídy naší školy. Povídal si s nimi o obtížné práci policistů, ukázal jim svoji výstroj a žáci si mohli vyzkoušet, jak jsou některé věci těžké. Hlavním cílem návštěvy však bylo seznámení žáků se sešitem AJAXŮV ZÁPISNÍK. Pan Pilař dětem vysvětlil, jak mají se zápisníkem pracovat a slíbil jim, že se na ně přijde opět podívat v roce 2012. Žáci se mohli ptát na věci, které je zajímají. Na další návštěvu se těšíme už dnes.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Zahájení školního roku 2011/2012 na naší škole bylo v novém

Vloženo 02. 09. 2011

Všechny potěšila nejen výměna oken, ale hlavně vybavení specializovaných učeben. Podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj – ROP Jihozápad jsme vybavili učebnu fyziky a chemie novým nábytkem, digitálními váhami, vizualizérem, mikroskopem pro snímání dat, interaktivní tabulí SMART s hlasovacím zařízením.

Učebna cizích jazyků je vybavena také moderním nábytkem: lavice se sluchátky, pohodlné židličky na kolečkách, ovládací pult s funkcí audiodabing. Je zde umístěna také interaktivní tabule SMART.

Učebna výtvarné výchovy byla zrenovována nejvíce - nová malba, nová podlaha a nový nábytek: nastavitelné lavice, pracovní stoly, police, korkové nástěnky, magnetické tabule na trojnožce a lis na grafiku.

Věřím, že žáci se rádi budou v těchto učebnách učit, a že se jim bude ve škole líbit ještě víc než doposud. Nejen žákům, ale i nám učitelům a snahu ocení jistě i rodiče.

Mgr. Ludmila Grafová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Burza knih aneb Podporujeme čtení a čtenářskou gramotnost

Vloženo 22. 06. 2011

V pondělí 20. 6. 2011 v odpoledních hodinách se v prostorách základní školy v Chlumčanech uskutečnila akce na podporu čtení. Škola celý předchozí týden sbírala od žáků, rodičů a obyvatel obce knížky, které jim doma překážely, zabíraly místo nebo už se jim prostě nelíbí.

Nakonec se sešlo kolem stovky knih, které byly dány do burzy, kde si je mohli lidé zakoupit za symbolické částky deseti nebo dvaceti korun. S prodejem pomáhaly žákyně osmého ročníku Jana Baxová, Kristýna Pipišová a Magda Pavlonová. Nejvíce knížek si zakoupili Jakub Duchek z páté třídy a Lenka Blažková ze čtvrté třídy.

Ještě před začátkem samotného prodeje proběhla školní soutěž o nejhezčí obrázek na téma "Moje nejoblíbenější kniha". V první kategorii (1. stupeň) se na 1. místě umístila Simona Tobrmanová a v kategorii druhé (2. stupeň) Vašek Schlehofer. Oba vítězové budou odměněni v souladu celé akce jak jinak než knihou.

Garant akce: Adéla Maxianová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Prezentace závěrečných prací žáků devátého ročníku

Vloženo 22. 06. 2011

Ve středu 15. 6. 2011 proběhla prezentace závěrečných prací žáků 9. ročníku. Vyvrcholila tak jejich celoroční snaha o zpracování seminární práce na jimi zvolené libovolné téma. Výběr tématu je ponechán na žácích z toho důvodu, aby si vybrali takové, které je jim skutečně blízké. Mohou tak předvést své znalosti i z oblastí, které v běžné školní výuce většinou těžko uplatní a o něž se zajímají. Někteří hloubkou svých znalostí z oblíbeného oboru své učitele opravdu překvapí.

Svoji práci, kterou žáci odevzdali v písemné podobě, v určený den prezentovali před tříčlennou komisí složenou z pedagogů. Vše proběhlo v slavnostní atmosféře. Po skončení prezentací následoval společný oběd a předání osvědčení místostarostou obce Chlumčany panem Jiřím Šebkem.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Soutěž Malý záchranář

Vloženo 25. 05. 2011

Jeden z mých nejhezčích zážitků ze školy za poslední dobu byl minulý týden ve čtvrtek. Jeli jsme na soutěž Malého záchranáře do Přeštic. Byly to závody základních škol z Plzeňského kraje.

Závod byl rozdělen na osm různých stanovišť. Na některých stanovištích jsme museli zodpovídat otázky a na jiných jsme museli plnit fyzické úkoly. Po dokončení všech stanovišť jsme šli do budovy a tam soutěžil každý sám za sebe formou písemného testu. Po splnění tohoto testu jsme šli ven a tam byly připravené různé atrakce. Nejvíce mě zaujalo auto od pojišťovny Generalli. Sedli jsme si dovnitř auta, připoutali se a auto se s námi pomaličku rozjelo. Pak následoval mírný náraz a auto se s námi začalo otáčet přes střechu.

Soutěž Malý záchranář se mi velice líbila a obdivuji práci záchranářů

Aleš Marek
V.A třída

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Školní akademie 2011

Vloženo 20. 05. 2011

Patříme do Evropy – tak zněl název školní akademie, kterou připravili žáci Základní školy v Chlumčanech na 17. květen 2011.

Každá třída představovala jeden evropský stát, předvedla prezentaci tohoto státu a vystoupení související s jeho historií. A tak jsme mohli vidět starořecké bohy, francouzské a německé historické osobnosti, španělské zámořské objevy, slyšet anglickou a slovenskou písničku, v podání známého Hurvínka se poučit o Marii Terezii nebo si připomenout známé české pověsti, kde vystupoval praotec Čech nebo Krok a jeho dcery. Pozornosti neuniklo ani založení italského města Řím. K příjemné atmosféře přispělo i vystoupení dětského sboru Rarášci a Tamtamy.

Školní akademie se vydařila, obohatili jsme své znalosti o některých státech Evropy a všichni se rozcházeli s dobrou náladou.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (15) 16 17 18 19 20 21

        Počet přístupů: 271004

© 2007 - 2019 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com