Základní škola Chlumčany

Sobota, 29. února 2020

Horymír

Školní akce

Prusiny

Vloženo 02. 11. 2012

V rámci eko-výchovy se dne 22. 10. 2012 žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili exkurze do Prusin. Z několika nabízených programů nás zaujal ten, který nesl název "Seznamte se se stromy", protože svou slibovanou náplní měl žákům přiblížit, ukázat či vysvětlit to, o čem jsme se zrovna učili.

Celým programem nás provázely 2 mladé lektorky. Ve zrekonstruované učebně tamější školy žáci třídili stromy, přiřazovali k nim listy a plody, v rukou drželi nejrůznější předměty denní potřeby ze dřeva a poznávali je přitom nejdříve pouze hmatem. Pak ve skupinách různé stromy výtvarně ztvárnili a dozdobili je reálnými přírodninami. Svá dílka si přivezli s sebou do školy.

Druhá část exkurze nás zavedla do přírody v bezprostředním okolí školy, kde děti opět poznávaly stromy všemi smysly pomocí her. Zcela mimo program mohli žáci také vidět a krmit některá hospodářská zvířata.

Lektorky daly dětem k dispozici zajímavé výukové pomůcky a celý program měly velmi pěkně připravený, o čemž svědčila pochvalná slova dětí i jejich učitelek po návratu do školy.

Šárka Skutková, uč. 1. roč.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Obhajoba seminárních prací žáků 9. ročníku

Vloženo 15. 06. 2012

Jak už se stalo na naší škole tradicí, deváťáci opět obhajovali jimi vytvořené seminární práce. 13. června 2012 předstoupili před několikačlennou komisi, v níž zasedli někteří učitelé a zástupce obce – místostarosta pan Šebek. Žáci se snažili přesvědčit komisi o tom, že vybrané téma zvládli, umí o něm pohovořit a odpovídat na kladené otázky. Tomuto všemu předcházela několikaměsíční příprava, kdy si deváťáci nejprve vybrali libovolné téma z oblasti, o kterou se zajímají, a postupně začali sbírat informace z jejich oboru. Ve spolupráci se svými konzultanty pak vše sepsali a vytvořili seminární práce.

Témata byla skutečně různorodá – tanec, fotografování, domácí mazlíčci, sport, rybaření, zbraně a mnoho dalších. Komise všechny vyslechla a mnohdy byla překvapena, jaké znalosti žáci mají.

Obhajoba byla zakončena slavnostním obědem ve školní jídelně a vydáním osvědčení účastníkům. Hodnoceni byli čtyřmi stupni, od velmi úspěšných až po ty, kteří svůj úkol pouze splnili.

I když se některým žákům do zpracování seminárních prací příliš nechtělo, nakonec byli všichni spokojeni a rozcházeli se s pocitem, že přesvědčili nejen členy komise, ale i sami sebe o svých schopnostech.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den Evropy

Vloženo 18. 05. 2012

Tento rok se opět sešli žáci naší školy v Kulturním domě, aby si připomněli Den Evropy.

Se svým programem vystoupilo všech 9 ročníků a představilo 9 evropských států – Českou republiku, Slovensko, Anglii, Německo, Rakousko, Dánsko, Švédsko, Španělsko a Itálii.

Téma letošního "Dne Evropy" bylo "Sport a kultura". Zde jsou postřehy našich žáků.

L. Škvárová
 

Rok utekl jako voda a ve středu 9. 5. 2012 se opět uskutečnil na naší škole projekt ke DNI EVROPY. Každá třída si vylosovala jednu evropskou zemi a připravila si krátké vystoupení pro ostatní.

S našimi nejmenšími jsme si lámali naše už "unavené" hlavinky při hádankách, vyslechli jsme slovenskou a anglickou písničku a koukli na moc pěknou německou pohádku. Mach a Šebestová nás provedli po Rakousku, také jsme se dozvěděli zajímavosti o Dánsku a Norsku. Velmi působivý byl španělský tanec a Itálie nás zavedla do školních lavic. Za jedno dopoledne jsme procestovali skoro celou Evropu od severských zemí až po jih Evropy.

Myslím, že letošní DEN EVROPY byl velmi povedený a všichni byli moc šikovní.

Lenka Blažková, 5. ročník
 

Letos jsme si připomněli Den Evropy. Probíhalo to jako každoročně. Na začátku jsme si vylosovali svou zemi. Pak jsme si připravili krátké vystoupení a odehráli ho zbytku školy v Domu kultury v kinosálu. Panu učiteli sice během představení, když byly zapnuté mikrofony, šuměly reprobedny, ale nic jiného celkem poklidný průběh neovlivnilo. I když jsme měli na představení max. 10 minut všichni to stihli a nenechali se znervóznit. Představení se docela povedlo a něco jsme se z toho také přiučili. Co jsem se doslechl tak byly na toto představení samé pozitivní ohlasy a všichni by si to rádi příští rok zopakovali.

Jakub Duchek, 6. ročník
 

Dne 9. 5. 2012 se v KD Chlumčany konal tradiční Den Evropy. Zúčastnilo se celkem devět tříd, které vytvořily pěknou atmosféru. Mně se nejvíce líbila 1. třída z Českou Republikou a 8. třída se Španělskem. Toto představení, které trvalo celkem 1 hodinu komentovaly žačky devátého ročníku a to Denisa Vachlová a Barbora Nová. Každá třída měla vytvořenou prezentaci, kterou na představení promítal p. uč. Ešner. Tento ročník se (až na 7. třídu, jejíž žákyně se v závěru při tanci na písničku skupiny ABBA trochu pokopaly při kotoulech; je vůbec záhadou, že neměly otřes mozku) povedl. Už se asi všichni těší na další.

Lukáš Kabát, 7. ročník
 

Ve středu 9. 5. byl Den Evropy. A naše škola toho, jak všichni dobře víme, využila. Každá třída si vylosovala jiný evropský stát, který je zároveň i v EU. Všichni si o svém státu připravili poučné vystoupení. Někteří i zpívali, tancovali nebo hráli pohádky. A jestli se to žákům líbilo? Upřímně myslím, že kladné reakce by se našly jen u žáků prvního stupně nebo nižších tříd druhého stupně. Ti starší to brali většinou jako "ulejvárnu". A co jsem si všimla, tak i místo, kde se můžou malinko prospat. Abych to shrnula – každý vnímal včerejší dopoledne jinak, našel by se někdo, kdo by se raději učil.

N. Volrábová, 9. ročník

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den Země

Vloženo 04. 05. 2012

V pátek 20. dubna 2012 se na naší škole konal celoškolní projekt DEN ZEMĚ. Připomněli jsme si tak Mezinárodní den Země, který připadá na 22. 4. i fakt, že Země je domovem nás všech a je potřeba ji chránit i pro budoucí generace.

V letošním roce byla hlavním tématem voda a les. Každý vyučující si sám zvolil z nabízených aktivit ty, které byly pro jeho žáky nejvhodnější. Žáci se zamysleli nad slovem voda a významem vody pro život člověka. Uvědomili si, na co se voda používá, kolik je jí potřeba a přemýšleli o možnostech šetření s vodou.

V osmém ročníku si vyzkoušeli některé pokusy s vodou, při kterých si uvědomili některé její vlastnosti a jejich využití, ale i důležitost zachování čistoty vody pro život.

Ti nejstarší se zamýšleli nad vztahem člověka k vodě a výsledkem byla úvaha na téma "Jak člověk ubližuje vodě a lesu". Jejich sloh máme možnost posoudit na výstavě v 1. patře nové budovy.

Během dne se všichni vypravili do přírody a navštívili naše nejbližší rybníky. 6. a 7. třída si došla na naučnou stezku věnovanou životu lesa a péči o něj u obce Hradčany.

Děti cestou sledovaly černé skládky, jejich místa a rozsah, vše pečlivě zdokumentovaly a i vyfotografovaly. Někteří sledovali trasu na mapě, malovali nákres rybníků, počítali obvod a obsah vodní plochy a plnili další úkoly. V lese zjišťovali, jak se člověk stará o les a na naučné tabuli si přečetli o využití lesa. Děti si všímaly také krás přírody, sbíraly vzorky rostlin, pozorovaly stromy a živočichy v lese, u rybníka i na vodě. Vše s chutí malovaly, určovaly a fotily. Někteří pak tvořili z fotografií prezentaci. V té je možné shlédnout různé rostliny (sasanky, violky, mechy, lišejníky, okřehek, orobinec...), živočichy (bruslařky, kachny, lysky, labutě...), velká mraveniště, po ránu se třpytící pavučiny, posedy, krmelce a krmítka, ale i nepořádek, který po sobě zanechali lidé.

Ve škole pak žáci některých tříd zkoumali vzorky vody z různých rybníků, porovnávali znečištění a pozorovali život pod mikroskopem. V závěru děti popisovaly své dojmy a shodly se na tom, že se jim nelíbí nepořádek, který za sebou v lese a u rybníků zanechává člověk, a především skládky v přírodě.

Ve škole se nyní postupně objevují výsledky výpravy a pozorování dětí, zpracované na nástěnkách.

Jindra Zahálková

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Kinderiáda 2012

Vloženo 27. 04. 2012

Ve středu 18. 4. 2012 jsme se zúčastnili atletické soutěže plzeňského regionu KINDERIÁDA v Domažlicích.

Družstvo tvořili žáci 2. - 5. ročníku A. Veitová, E. Nechutná, T. Matoušková, D. Volrábová, K. Kaslová, M. Soták, J. Potočník, D. Hrnčár, J. Cibulka a V. Heřman.

Nejvíce se dařilo Terezce Matouškové, která byla v běhu na 60 m z 27 čtvrťaček čtvrtá nejrychlejší (časem 10,0 s) a v hodu míčkem se dokonce dostala na stupně vítězů výkonem 31,12 m.

Výborný výkon v běhu podali i Denisa Volrábová, Dominik Hrnčár a Kuba Cibulka (všichni 8. místo). Pochvalu si zaslouží i účastníci štafety, všichni předvedli výborné předávky.

Všechny děti si užily den plný pohybu, zasoutěžily si, vyzkoušely si různé atletické hry a získali při nich spousty sladkých odměn. Jako upomínku si odvezly dárky od firmy FERRERO.

Jindra Zahálková, učitelka Tv

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Pasování na čtenáře

Vloženo 20. 04. 2012

Ve čtvrtek 12. dubna 2012 se na naší škole již popáté uskutečnila akce prvňáčků "Pasování na čtenáře".

Chtěli jsme i tentokrát ukázat, jaký pokrok ve čtení jsme udělali od počátku školního roku až do této doby a dokázat, že nám to jde.

Jako hosty a diváky jsme pozvali předškoláky z mateřské školy. Připravili jsme pro ně příběh "Zajíc, ježek a zázračná hůlka", který jsme sehráli jako divadlo. S napětím a trochou nervozity jsme je nedočkavě vyhlíželi.

V příběhu hráli pouze čtyři herci, všichni ostatní byli vypravěči a měli tak možnost předvést své čtenářské dovednosti. Jak to dopadlo? Všichni překonali počáteční trému a opravdu se snažili. Na předškolácích bylo zase vidět, že pozorně poslouchají a po skončení příběhu odměnili děti potleskem.

Po tomto vystoupení se ještě někteří žáci "pochlubili" předškolákům svými knihami, které právě čtou nebo které už dokázali přečíst. Příjemnou reakcí byly hlasy dětí ze školky, které tyto knihy nebo pohádky také znaly.

A protože naše hosty čeká za rok stejné pasování, trochu jsme vyzvídali, jestli i je provází životem knížky. A tak jsme se dozvěděli, že pohádky čtou maminky, tatínkové a samozřejmě paní učitelky v mateřské škole.

Nakonec byli všichni žáci - prvňáci pasováni opravdickým mečem na malé čtenáře. Odměnou za předvedený výkon byla, co jiného, knížka. Všechny děti také obdržely čtenářský průkaz do místní knihovny, kam se společně příští týden vypravíme.

Doufám a budu věřit, že nadšení z toho, že už si děti dokáží přečíst knihu sami, neopadne a zájem o knihy jim ještě dlouho zůstane.

tř. uč. L. Škvárová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Zdobení velikonočních perníčků

Vloženo 10. 04. 2012

Na středeční odpoledne si pro nás maminky z rady rodičů, paní ředitelka a učitelky připravily zdobení perníčků ve školní jídelně. Naše šikovné paní kuchařky napekly krabici perníčků a my jsme mohli začít pracovat. Sešli jsme se v 17 hod. a přesto, že bylo venku krásné počasí, bylo nás docela dost. Přišli jsme my děti, maminky, babičky a dokonce i tatínkové. Na stolech jsme měli připravené potřebné věci na zdobení, a tak jsme se mohli do toho pustit.

Jeden tatínek (moc šikovný, jak se ukázalo) nám vyšlehal bílkovou polevu, kterou jsme nandali do zdobících pytlíků a rázem se na tácech objevovali krásní motýlci, zajíčci, ovečky, vajíčka a další velikonoční motivy. Když jsme však měli nazdobenou menší část, tak nám došel bílek, no, a teď co ......? Ještě štěstí, že nás zachránila naše hodná paní ředitelka, která ho za okamžik přinesla, a my mohli pokračovat dál. Jak jsem tak koukala na ostatní výtvory, všechny byly strašně moc povedené, nakonec v sobotu na Dni otevřených dveří jste mohli vidět sami. Domů jsme odcházeli okolo 19. hod. s moc dobrým pocitem, že jsme udělali dobrou věc, protože výtěžek z prodeje půjde na charitu.

Lenka Blažková, žákyně 5. ročníku

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den otevřených dveří

Vloženo 10. 04. 2012

V sobotu, 31. 3. 2012 škola "otevřela dveře" široké veřejnosti. Zajímavý program čekal na ty, kteří se rozhodli nás navštívit. Na dvanácti stanovištích si mohli návštěvníci ověřit, co si ještě pamatují ze školních lavic (diktáty, testy, domino s pádovými otázkami), prohlédli si zrenovované a nově vybavené učebny cizích jazyků, výtvarné výchovy, fyziky a chemie, seznámili se s prací na interaktivních tabulích, zkusili si výtvarné schopnosti, florbalové a pohybové dovednosti. Žáci předvedli ukázky své práce na výstavkách v keramice a učebně výtvarné výchovy.

Této akci předcházely "velikonoční dílny", které proběhly už v pátek. Všichni se snažili vyrobit co nejhezčí velikonoční dekorace, které pak nabízeli příchozím. Podařilo se nám tak získat více než 3 500,- Kč na charitativní účely (adopce na dálku a adopce puštíka obecného v ZOO Plzeň). Děkujeme za příspěvek.

Prohlídka školy se těšila velkému zájmu veřejnosti, což nás velmi těší. Návštěvníci si tak mohli nejen prohlédnout školu, ale koupit si i něco pěkného.

Mgr. Marta Kozlová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Přehlídka dětských recitátorů

Vloženo 16. 03. 2012

6. března 2012 proběhla na naší škole přehlídka dětských recitátorů – školní kolo. Své recitační schopnosti zde předvedlo 19 žáků, kteří byli rozděleni do 4 kategorií (1. - 3. ročník, 4. - 5. ročník, 6. - 7. ročník, 8. - 9. ročník). Každý ze soutěžících měl připraven 1 text úměrný svému věku. Vyslechli jsme tedy skutečně různorodé básně. Žáci dovedli pozorně naslouchat jeden druhému, a tak se všichni rozcházeli s dobrými pocity a předsevzetím, že si za rok opět přijdou zarecitovat.

Vítězové školního kola recitační soutěže:
I. kategorie – Denisa Balounová a Jan Beránek
II. kategorie – Julie Pöndlová
III. kategorie – Jakub Duchek
IV. kategorie – Barbora Polívková

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Přednáška Klubu Chovatelů Pit Bull Terriérů

Vloženo 16. 03. 2012

Dne 8. 3. 2012 se uskutečnila přednáška Klubu Chovatelů Pit Bull Terriérů pro žáky šesté a sedmé třídy ZŠ Chlumčany. Jako přednášející zde vystoupili členové vedení klubu – Miroslav Bursa a Jana Fornouzová.

Prezentace započala krátkým představením osob a následně se p. Bursa pomocí otázek pokusil navázat kontakt se žáky. Postupně se žáci seznámili s historií plemene, její světlé i stinné stránky, přednášející probrali a vyvrátili nejčastější mýty a omyly ohledně pitbull teriérů. Zmíněno bylo i současné využití plemene – od canisterapie, přes popis sportů pro bull plemena, až po využití v záchranářských složkách. Rovněž byl zmíněn standard plemene a typické povahové vlastnosti.

Součástí přednášky byly i obecné informace o socializaci, problému množitelství, popis jak se se psem chovat na veřejnosti a co dělat v případě, že potkám agresivního psa, chystajícího se zaútočit. Se psem Perrada’s Nait a dobrovolníkem z řad žáků bylo předvedeno, jak při seznamování přistupovat k cizímu psovi. Na závěr bylo žákům umožněno psa si pohladit, což u žáků vzbudilo velký zájem.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (15) 16 17 18 19 20 21 22 23

        Počet přístupů: 296102

© 2007 - 2020 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com