Základní škola Chlumčany

Pondělí, 17. prosince 2018

Daniel

Školní akce

Den otevřených dveří

Vloženo 10. 04. 2012

V sobotu, 31. 3. 2012 škola "otevřela dveře" široké veřejnosti. Zajímavý program čekal na ty, kteří se rozhodli nás navštívit. Na dvanácti stanovištích si mohli návštěvníci ověřit, co si ještě pamatují ze školních lavic (diktáty, testy, domino s pádovými otázkami), prohlédli si zrenovované a nově vybavené učebny cizích jazyků, výtvarné výchovy, fyziky a chemie, seznámili se s prací na interaktivních tabulích, zkusili si výtvarné schopnosti, florbalové a pohybové dovednosti. Žáci předvedli ukázky své práce na výstavkách v keramice a učebně výtvarné výchovy.

Této akci předcházely "velikonoční dílny", které proběhly už v pátek. Všichni se snažili vyrobit co nejhezčí velikonoční dekorace, které pak nabízeli příchozím. Podařilo se nám tak získat více než 3 500,- Kč na charitativní účely (adopce na dálku a adopce puštíka obecného v ZOO Plzeň). Děkujeme za příspěvek.

Prohlídka školy se těšila velkému zájmu veřejnosti, což nás velmi těší. Návštěvníci si tak mohli nejen prohlédnout školu, ale koupit si i něco pěkného.

Mgr. Marta Kozlová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Přehlídka dětských recitátorů

Vloženo 16. 03. 2012

6. března 2012 proběhla na naší škole přehlídka dětských recitátorů – školní kolo. Své recitační schopnosti zde předvedlo 19 žáků, kteří byli rozděleni do 4 kategorií (1. - 3. ročník, 4. - 5. ročník, 6. - 7. ročník, 8. - 9. ročník). Každý ze soutěžících měl připraven 1 text úměrný svému věku. Vyslechli jsme tedy skutečně různorodé básně. Žáci dovedli pozorně naslouchat jeden druhému, a tak se všichni rozcházeli s dobrými pocity a předsevzetím, že si za rok opět přijdou zarecitovat.

Vítězové školního kola recitační soutěže:
I. kategorie – Denisa Balounová a Jan Beránek
II. kategorie – Julie Pöndlová
III. kategorie – Jakub Duchek
IV. kategorie – Barbora Polívková

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Přednáška Klubu Chovatelů Pit Bull Terriérů

Vloženo 16. 03. 2012

Dne 8. 3. 2012 se uskutečnila přednáška Klubu Chovatelů Pit Bull Terriérů pro žáky šesté a sedmé třídy ZŠ Chlumčany. Jako přednášející zde vystoupili členové vedení klubu – Miroslav Bursa a Jana Fornouzová.

Prezentace započala krátkým představením osob a následně se p. Bursa pomocí otázek pokusil navázat kontakt se žáky. Postupně se žáci seznámili s historií plemene, její světlé i stinné stránky, přednášející probrali a vyvrátili nejčastější mýty a omyly ohledně pitbull teriérů. Zmíněno bylo i současné využití plemene – od canisterapie, přes popis sportů pro bull plemena, až po využití v záchranářských složkách. Rovněž byl zmíněn standard plemene a typické povahové vlastnosti.

Součástí přednášky byly i obecné informace o socializaci, problému množitelství, popis jak se se psem chovat na veřejnosti a co dělat v případě, že potkám agresivního psa, chystajícího se zaútočit. Se psem Perrada’s Nait a dobrovolníkem z řad žáků bylo předvedeno, jak při seznamování přistupovat k cizímu psovi. Na závěr bylo žákům umožněno psa si pohladit, což u žáků vzbudilo velký zájem.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Masopust

Vloženo 16. 03. 2012

V pátek 17. února 2012 před jarními prázdninami se opět na naší škole konal masopust. První dvě hodiny jsme strávili ve svých třídách (naše "pětka" se mořila s češtinou a přírodovědou), a potom to vypuklo. Celý první stupeň se sešel v tělocvičně a opravdu se bylo na co dívat. Dokonce i paní ředitelka přišla ve slušivém kostýmu. Každá třída si připravila krátké vystoupení pro ostatní, no a potom se tančilo.

Největší zážitek z letošního masopustu byl asi ten, že si každá třída mohla "vyzdobit" svojí paní učitelku. To byl úplně bezvadný nápad paní uč. Tůmové, která všem připravila potřebné věci, jako třeba balící papír, krepák,... a šlo se na věc. Po chvíli práce a veliké zábavy byla naše díla hotová. Rázem se učitelky proměnily v docela zajímavé houby. Masopustní veselí jsme zakončili Zumbou.

Nevěřte nikomu, kdo tvrdí, že houby neumí tančit!

Lenka Blažková 5. tř.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Hodina angličtiny na zimním stadionu v Plzni

Vloženo 03. 02. 2012

Devátý ročník Základní školy v Chlumčanech na svůj poslední rok na základní škole bude nejspíš vzpomínat hodně dlouho. Místo klasické obvyklé besedy o anglické kultuře, kterou si paní učitelka Maxianová připravuje na konci školního roku, letošní devátý ročník (anglická skupina) jel na konci pololetí do Plzně do hokejové ČEZ Arény učit se angličtinu od rodilých mluvčích, od hokejistů HC Plzeň 1929 – Nicka Johnsona a Nicka St. Pierra.

Tuto akci domluvila tisková mluvčí HC Plzeň 1929 Jana Václavová a dcera paní učitelky Adéla Maxianová. Nezvyklá hodina angličtiny se konala v Tiskovém a vzdělávacím centru ČEZ Arény. Hokejisté nejprve vyprávěli o sobě, o svém životě, o tom, jak se dostali k hokeji. Pak přišly na řadu otázky žáků. Často se ozýval smích, hráči odpovídali velmi ochotně a úplně na všechno, nevyhýbali se ani soukromým tématům. Dívky a chlapci z 9.A se tak měli možnost dozvědět, co si hokejistům líbí a nelíbí v Čechách, co rádi jedí, dělají ve volném čase, jak se dostali k hokeji, kolik dali gólů a spoustu dalších zajímavých informací.

Celá akce trvala hodinu a půl a hokejisté ji zakončili soutěží o vlastní hokejky. Tu si nakonec odnáší od Nicka St. Pierra Kristýna Pipišová a od Nicka Johnsona Vašek Šlehofer a Martin Čechura. Kromě toho všichni dostali podepsané plakáty a kartičky hokejistů. Pro všechny zúčastněné to byl velmi příjemně strávený čas. Snad se podaří podobnou akci někdy zopakovat.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Římské legie

Vloženo 27. 01. 2012

V pátek 6. 1. 2012 navštívila opět naši školu skupina šermířů a herců Pernštejni z Pardubic.

Prostřednictvím vtipného představení přiblížili žákům 4. – 9. ročníku období konce republiky a počátku císařství v Římě. Představili výzbroj legionáře a taktiku legií. Vybraní žáci si mohli se štíty vyzkoušet obranný manévr, tzv. želvu. Před dětmi ožili císaři starověkého Říma a na závěr nechyběla ukázka gladiátorských zápasů.

Cílem tohoto pořadu bylo rozšířit a doplnit výuku dějepisu.

Dana Šnejdarová, učitelka dějepisu

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Pravěký den

Vloženo 09. 12. 2011

Ve čtvrtek 1. 12. 2011 proběhl ve škole Pravěký den. Žáci šesté třídy si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se žilo lidem v období pravěku. Děti vyráběly kamenné nástroje, pokoušely se rozdělat oheň, pomocí kamenných drtidel zpracovávaly obilí na mouku a připravovaly z ní pokrm, z keramické hlíny dělaly různé nádoby a sošky, tkaly na jednoduchých tkalcovských stavech a malovaly na kameny. Na závěr zhlédly veselý příběh o životě pravěkých lidí. Den se vydařil a rádi bychom ho opět příští rok zopakovali.

D. Šnejdarová, učitelka dějepisu

Kliknutím obrázek zvětšíte

Testování žáků na konci 5. a 9. ročníku

Vloženo 23. 11. 2011

Na konci školního roku 2010/2011 jsme se zapojili do projektu "Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj". Testování na naší škole probíhalo od 10. do 13. 5. 2011. Z 37 žáků v testovaných třídách bylo otestováno 33 žáků. Celkově se testování zúčastnilo přes 33 tisíc žáků pátých a devátých tříd z celé České republiky, 1821 z nich v Plzeňském kraji.

Žáci pátého ročníku vyplňovali test z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a z vyučovací oblasti člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda). Žáky 9. ročníku čekal test z českého jazyka, matematiky, anglického nebo německého jazyka a z vyučovací oblasti člověk a příroda (chemie, fyzika a přírodopis). Dosažené výsledky v pátém i devátém ročníku odpovídaly celorepublikovému i krajskému průměru.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Návštěva v ZOO v Plzni

Vloženo 30. 09. 2011

Dne 22. 9. 2011 proběhlo v Plzni setkání sponzorů zvířat. Jak jistě víte, sponzorují žáci ZŠ v Chlumčanech chov puštíka obecného.

Při setkání nás přivítal ředitel zoologické zahrady pan Ing. Trávníček a seznámil nás s obrovskými úspěchy zoologické zahrady. Kdo chodí do ZOO častěji, ví, že změny jsou vidět na každém kroku. Všude jsou nové výběhy a krásné stavby. Zvířata se jistě mohou cítit téměř jako doma. Sponzoři si ve skupinách prohlédli velkou část zahrady a všichni si pochvalovali prohlídku, kterou komentoval některý ze zaměstnanců ZOO.

Na závěr si můžeme jen přát, aby se panu řediteli Trávníčkovi splnil sen a do Plzně se nastěhovali i sloni. Radost bychom měli všichni.

Napsala Renata Vastlová

Kliknutím obrázek zvětšíte

Hodina s Ajaxem

Vloženo 23. 09. 2011

Ve středu 14. 9. 2011 navštívil poručík Libor Pilař žáky druhé třídy naší školy. Povídal si s nimi o obtížné práci policistů, ukázal jim svoji výstroj a žáci si mohli vyzkoušet, jak jsou některé věci těžké. Hlavním cílem návštěvy však bylo seznámení žáků se sešitem AJAXŮV ZÁPISNÍK. Pan Pilař dětem vysvětlil, jak mají se zápisníkem pracovat a slíbil jim, že se na ně přijde opět podívat v roce 2012. Žáci se mohli ptát na věci, které je zajímají. Na další návštěvu se těšíme už dnes.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13) 14 15 16 17 18 19 20

        Počet přístupů: 251956

© 2007 - 2018 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com