Základní škola Chlumčany

Neděle, 17. listopadu 2019

Mahulena

Školní akce

Tříkrálová sbírka

Vloženo 24. 01. 2014

I letos se naše škola zapojila do Tříkrálové sbírky. Tuto dobročinnou akci pořádá každoročně Charita Česká republika a je největší dobrovolnickou akcí u nás.

Ve spolupráci s Koinonií Jan Křtitel v Plzni-Liticích a ochotnými dospělými, většinou z řad rodičů našich žáků, se nám letos podařilo sestavit tři skupinky koledníků. Děti v kostýmech tří králů v doprovodu dospělého vedoucího po dva víkendy obětavě obcházely domácnosti v Chlumčanech a zpěvem a hrou jistě potěšily mnoho občanů. Slavnostní ukončení nejen pro naše děti a jejich dospělé průvodce, ale i pro koledníky z Dobřan a Litic připravila Koinonia Jan Křtitel v Plzni-Liticích.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Velký dík patří všem, kteří se ke sbírce nějakým způsobem připojili. Ať už jako dětští, či dospělí členové skupin, nebo jako ti, kteří přispěli.

I. Rampichová, ředitelka školy

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Akce „Vánoční krabice od bot“

Vloženo 24. 01. 2014

Byla to náhoda, osud, štěstí..., že se zpráva o možnosti udělat druhému na Vánoce radost dostala právě do naší třídy? Vysvětlili jsme si, že některé děti nemohou najít pod stromečkem z nejrůznějších důvodů žádný dárek a třeba jen malý dáreček od nás by jim mohl udělat velkou radost. Ukázalo se, že udělat někomu radost nemusí stát mnoho peněz. Děti měly spoustu nápadů a po poradě se svými rodiči přinášely mnoho věcí, které jsme nakonec společně zabalili do šesti krabic a předali pracovnici z o. s. DOMUS – centrum pro rodinu v Plzni.

Při shromažďování dárečků nás hřál pocit, že se krabice dostanou do potřebných rodin a dárek od nás bude možná tím jediným a nejlepším, který dítě z takové rodiny pod stromečkem objeví.

V lednu jsme si společně přečetli dlouhý děkovný dopis, který nás přesvědčil o správnosti našeho konání. Děti z něj měly velkou radost a myslím, že je tento nápad posílil v cítění s druhými. Závěrečná bilance celé akce byla úžasná. Krabičky se „sjížděly“ z celé republiky a do dětských rukou jich doputovalo celkem 592, mezi nimi byly i ty naše.:))

Ještě jednou velké díky všem dětem z 2. třídy a jejich rodičům za velmi milý a vstřícný přístup k celé akci.

Šárka Skutková, tř. uč.

Některé děti napsaly:

Jsem moc ráda, že mohu pomáhat dětem, které moc hraček nemají. Určitě si s nimi budou hrát víc než já, protože já mám hraček hodně a už si se všemi tolik nehraji.
Jani Eisenhammerová

Jsem rád, že jsem mohl svojí hračkou potěšit jiné dítě. Přeji mu, aby si hračku oblíbilo stejně jako já.
Danek Bošek

Líbilo se mi, že jsem mohla dát hračky dětem, které nemají rodiče. Jsem ráda, že jsem pomohla, aby měly hezké Vánoce.
Barunka Katonová

Kliknutím obrázek zvětšíte

Předvánoční exkurze - Karlštejn, Beroun

Vloženo 21. 12. 2013

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Celoškolní projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí

Vloženo 09. 11. 2013

Dne 31. 10. - 1. 11. se uskutečnila akce ochrana člověka za mimořádných událostí. OČZMU je akce, při které se žáci učí jak pomoci člověku i sám sobě za mimořádných událostí. Například jak se chovat, když propukne požár nebo je zemětřesení. Naučíme se zde třeba protišokovou polohu a znát značky nebezpečí. Druhý den se vydáváme do lesa, kde si zkusíme rozdělat oheň a rozpoznat značky nebezpečí.

Tereza Kočíncová, 6. ročník
 

Dne 31. 10. - 1. 11. 2013 se konala školní akce OČZMU (ochrana člověka za mimořádných událostí). Akce byla užitečná k tomu, abychom se naučili, jak se máme zachovat při mimořádné události. Např. evakuace, povodeň, výbuch... Ve čtvrtek jsme se toto učili, v pátek byla naše třída 6.A v lese na Šavlici a soutěžili jsme. Ostatní třídy byly také v lese na procházce. Tato akce se nám líbila a už se těšíme na příští rok!!!

Julie Pöndlová, 6. ročník
 

Dne 31. října se konalo OČZMU. Naše 6. třída byla v učebně informatiky. Probírali jsme první pomoc. 1. 11. jsme šli ven soutěžit. Měli jsme si vzít: pití, svačinu a párky, batoh, nůž.

Eva Bezděková, 6. ročník

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Ukázka dravců

Vloženo 09. 11. 2013

Ve čtvrtek 17. 10. 2013 se na fotbalovém hřišti TJ Keramika v Chlumčanech všichni žáci školy zúčastnili ukázky dravců. Společnost na ochranu dravých ptáků Zayferus předvedla poutavý program, ve kterým nebyla nouze o nové informace, soutěže a zajímavé zážitky.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Sázení stromu

Vloženo 27. 09. 2013

V pátek 20. 9. 2013 se naše škola v rámci mezinárodního dne míru zapojila do celosvětové kampaně „Zasaď strom pro mír“. Tato kampaň se koná na podporu životního prostředí a míru na celém světě.

Po přípravách a domluvě s tajemníkem obecního úřadu v Chlumčanech p. Brandlem se vybraní žáci - zástupci ze všech ročníků sešli na místě zvaném Na vrchu. Tady u myslivny, kde se konají různá setkání, závody, místě, které slouží místním lidem k odpočinku, jsme se rozhodli stromy zasadit. Stromy poskytla obec, nakonec byly tři – krásné duby, které se v této lokalitě hojně vyskytují.

Akce se kromě žáků ZŠ a p. zástupkyně ředitelky Renaty Vastlové zúčastnil místostarosta obce p. Jiří Šebek, tajemník p. Petr Brandl i několik místních lidí.

Ještě před samotným zasazením stromů do půdy promluvil p. místostarosta a krátký projev pronesl žák 8. třídy J. Duchek.

Akce se vydařila, počasí nám přálo a tak před očima všech přítomných během chvilky „vyrostly“ tři nové stromy. Stromy – symboly života, čistého ovzduší a dlouhověkosti.

L. Škvárová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Nové průčelí školy

Vloženo 06. 09. 2013

V období letních prázdnin byla dokončena přestavba vchodu do komplexu školních budov, která byla zahájena již vloni v létě výstavbou nového vstupu do šaten. Zrekonstruováno bylo také školní nádvoří. Konečný výsledek je opravdu zdařilý a velký dík za to patří nejen projektantům a provádějící stavební firmě, ale i zaměstnancům obecního úřadu.

Slavnostní otevření proběhlo 2. září za přítomnosti Bc. Heleny Matěchové a Mgr. Bedřišky Žufanové z odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Mgr. Dany Hanušové z odboru školství, kultury a památkové péče ORP Přeštice, starosty Obecního úřadu v Chlumčanech pana Jiřího Kučery, všech učitelů a mnoha žáků naší školy.

Věříme, že hezké školní prostředí se líbí nejen žákům a učitelům, ale ocení jej i rodiče a veřejnost.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Sportovní den

Vloženo 04. 07. 2013

V pondělí 24. 6. 2013 byl pro žáky I. stupně připraven sportovní den. Pro nepřízeň počasí nebyla „stopovaná“, ale i tak byli žáci spokojeni. Zde jsou jejich hodnocení:

1. třída:
Líbilo se nám, jak jsme házeli kruhy na kříž, chodili na chůdách, běhali s pálkami a hráli vybíjenou. Bavilo nás hledání pokladu.

2. třída:
V pondělí jsme si to užili, protože jsme hledali poklad a našel ho Honza, který byl moc vpředu. Hráli jsme vybíjenou a plnili úkoly. No prostě, byl to nejlepší den.

3. třída:
Naše třída si zkoušela kroket, chození po papírech, to byly dobré disciplíny. Poklad jsme úspěšně našli a čekala nás odměna. Tento den se vydařil.

4. třída:
Velice jsme si to užili, byl to pro nás nezapomenutelný zážitek při plnění zábavných disciplin, vybíjené a hledání pokladu.

5. třída:
Nestihli jsme všechna stanoviště, protože jsme sehráli a vyhráli turnaj ve vybíjené. Dostali jsme mapu – básničku a v okolí školy hledali tajný poklad. Naší třídě se to podařilo za pár minut. Celou akci uspořádala p. vych. Tůmová. Děkujeme.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Vystoupení pěveckého sboru v domě s pečovatelskou službou

Vloženo 04. 07. 2013

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Školní výlet do Černic

Vloženo 07. 06. 2013

Dne 27. 5. 2013 se konal školní výlet. Jel celý první stupeň. Jeli jsme třemi autobusy, abychom mohli navštívit „Dětský svět Lvíček“ v Černicích. Když jsme přijeli, uložili jsme si věci a šli si užívat. Jsou tam různé prolézačky, skluzavky, trampolíny atd. Asi ve dvanáct hodin jsme měli oběd. K obědu byly špagety, které byly velice dobré. Poté jsme museli odjíždět. Je to tam velice pěkné!!! Výlet se vydařil.

Julie Pöndlová, 5. ročník

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (12) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

        Počet přístupů: 283115

© 2007 - 2019 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com