Základní škola Chlumčany

Pondělí, 17. prosince 2018

Daniel

Školní akce

Školní akademie 2013

Vloženo 17. 05. 2013

Maminkám... a nejen jim – tak se rozhodli žáci Základní školy v Chlumčanech nazvat školní akademii, kterou připravili na 16. květen 2013.

Děti nacvičily řadu hudebních, tanečních, pěveckých, recitačních, ale i jiných vystoupení. A tak jsme mohli zhlédnout taneček nejmenších prvňáčků, pohádku Budulínek v podání dětí z druhé třídy, tanec Jára Fára nacvičený čtvrťáky, recitační pásmo žáků třetí třídy nebo Píseň pro mámu zazpívanou páťáky. Žáci druhého stupně převážně tančili. Někteří předvedli své umění ve hře na flétnu, klávesy nebo kytaru. Školní družina přidala muzikál Princezna a drak. K příjemné atmosféře přispěly Orientálky z Chlumčan.

Školní akademie se zdařila, děti poděkovaly maminkám za jejich lásku a všichni se rozcházeli s jarní náladou a úsměvem na tvářích.

Mgr. Jaroslava Říhová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Burza knih

Vloženo 17. 05. 2013

20. března 2013 se uskutečnil na naší škole druhý ročník burzy knih. Díky štědré podpoře veřejnosti byla akce úspěšná. Kdo přišel nakupovat, určitě si vybral ze široké škály nabízených žánrů. Ceny knih se pohybovaly od 10,- do 35,- Kč. Celkem se vybralo 1 804,- Kč a peníze budou použity na úhradu příspěvků Adopce na dálku (chlapec z Bolívie) a Adopce v ZOO Plzeň (puštík obecný). Na prodej zodpovědně dohlíželi a radou přispěli žáci Jakub Duchek, Lenka Steinerová a Aneta Kočíncová. Knihy, které se neprodaly, zůstanou ve školní a místní lidové knihovně, nebo se odevzdají k další recyklaci do sběru. Vzhledem k blížícím se svátkům jara měli návštěvníci možnost zakoupit si i velikonoční dekorace vyrobené našimi žáky. Všechny výrobky byly velmi zdařilé a za jejich výrobu patří žákům i učitelům velký dík. Děkujeme všem, kteří jste akci podpořili, a těšíme se na další (snad stejně úspěšný) ročník burzy knih.

Mgr. Vladimíra Štejrová

Nabídka pro veřejnost - víceúčelové hřiště

Vloženo 05. 04. 2013

Stejně jako v minulých letech může veřejnost od 1. dubna využívat víceúčelové hřiště v areálu Základní školy.

Provozní doba pro veřejnost:

Po – Pá: 16:00 – 22:00 hod.
So, Ne + svátky: 9:30 – 22:00 hod.

Cena pro veřejnost:

jednorázově 150,- Kč/hod
permanentka (10 hodin) 1000,- Kč

Pronájem lze dojednat se správcem hřiště Jiřím Zahálkou osobně nebo na tel.: 377 973 126.

Zobrazit nabídku

Kliknutím obrázek zvětšíte

Nabídka k odprodeji - fritéza

Vloženo 05. 04. 2013

Elektrická fritéza, model: E-F-2/2x10/900 D, v provozu od roku 2005, téměř nepoužívaná.

Zobrazit více informací

Kliknutím obrázek zvětšíte

Masopust

Vloženo 09. 03. 2013

22. února 2013 se konal v tělocvičně ZŠ Chlumčany masopustní rej. Výzdobu a program zařizovala školní družina. Téměř všechny děti přišly v maskách. Volili jsem vždy tři nejlepší masky z každé třídy. Po hodnocení masek přišla na řadu novinová bitka – dívky proti hochům. Dívky zvítězily. Poté následovala přetahovaná, která skončila přetržením provazu (chybička se vloudila). Pak se odehrál pořádný masopustní rej. Tanec! Před odchodem byl každý odměněn bonbónem. Všichni s potěšením běželi na oběd. Masopustní rej se vydařil.

Bára Skutková, Julie Pöndlová, Tomáš Eisenhammer – žáci 5. ročníku

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Projekt Kamarád

Vloženo 23. 02. 2013

Ve čtvrtek 31. 1. 2013 v den vysvědčení se naše 9. třída v rámci projektu KAMARÁD odebrala čtvrtou hodinu za prvňáčky. Každému kamarádovi jsme přečetli jeho vysvědčení a přitom jsme se i my dozvěděli mnoho nových věcí. Byla to příjemně strávená hodina a všichni jsme měli po dlouhé době možnost si se svým prvňáčkem v klidu popovídat.

Napsala: Barbora Polívková

Kliknutím obrázek zvětšíte

Přehlídka dětských recitátorů

Vloženo 15. 02. 2013

11. února 2013 proběhla na naší škole přehlídka dětských recitátorů – školní kolo. Své recitační schopnosti zde předvedlo 29 žáků, kteří byli rozděleni do 4 kategorií (1. - 3. ročník, 4. - 5. ročník, 6. - 7. ročník, 8. - 9. ročník). Každý ze soutěžících měl připraven 1 text úměrný svému věku. Všichni se snažili podat co nejlepší výkon a hlavně dovedli pozorně naslouchat jeden druhému, a tak se rozcházeli s dobrými pocity a předsevzetím, že se za rok opět na recitační soutěži sejdou.

Vítězové školního kola recitační soutěže:
I. kategorie – Aneta Špetová
II. kategorie – Julie Pöndlová
III. kategorie – Jakub Duchek
IV. kategorie – Barbora Polívková

Tříkrálová sbírka

Vloženo 11. 01. 2013

Někteří z nás se mají v životě hůře a jiní lépe. Ti, co mají život lehčí, mohli v neděli 6. 1. 2013 pomoci těm, kterým se dobře nevede.

Dívky z naší školy (z 5. a 6. třídy ZŠ) společně s paní Blažkovou, která jim dělala průvodkyni, pomáhaly s TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU. Obcházely domácnosti v Chlumčanech a zpěvem a hrou potěšily jistě mnoho občanů. Vybrané peníze jsou určené na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným skupinám. Svým darem jste tak mohli pomoci lidem v našem regionu, ale i v zahraničí.

R. Vastlová, zástupkyně ředitelky

Kliknutím obrázek zvětšíte

Mikulášská nadílka

Vloženo 21. 12. 2012

Každoročně na naší škole probíhá mikulášská nadílka a nebylo tomu jinak i letos. Žákyně 9. třídy v rámci projektu KAMARÁD se převlékly za čerta, mikuláše a anděla a nadělovaly prvňáčkům sladkosti, které jim paní učitelka připravila jako odměnu za pilnou práci.

Všichni se dobře bavili, i když obavy i strach na tvářích našich nejmenších se také objevily. Nakonec strach vystřídal smích a radost z nadílky.

ŽÁKYNĚ 9. ročníku Aneta Kočíncová, Karolína Herejková, Lenka Smolková

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Volba povolání na naší škole

Vloženo 19. 11. 2012

Nad budoucím povoláním se naši žáci začínají zamýšlet již ve druhém pololetí osmého ročníku – v předmětu svět práce. Absolvují celou řadu testů zaměřených na sebepoznání, seznamují se s různými druhy povolání. V prvním pololetí devátého ročníku v tomto předmětu ještě blíže poznávají kategorizaci povolání, sledují nabídky studijních a učebních oborů, které střední školy a učiliště vždy aktualizují pro nový školní rok. Na příslušných internetových adresách vyhledávají důležité informace o oborech, které se jim zdají být zajímavé. Ve škole absolvují besedy se zástupci škol a učilišť. Ti je seznamují s možnostmi studia a budoucím uplatněním na trhu práce.

V letošním školním roce mezi velice zajímavé patřila beseda se zástupci společnosti Lasselsberger, na kterou navazovala exkurze do závodu Lasselsberger v Chlumčanech. Žáci se zde dostali přímo do výrobního provozu. Zástupci středních škol a učilišť jsou v kontaktu i s rodiči, a to prostřednictvím podzimních třídních schůzek, kam pravidelně přicházejí. Žáci mají možnost přímo ve škole absolvovat tzv. testy profiorientace, které zajišťuje Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň. Tímto způsobem se mohou dozvědět více o svých předpokladech pro budoucí studium a následné povolání.

S blížícím se pololetím devátého ročníku dostávají žáci i rodiče informace od výchovné poradkyně o průběhu přijímacího řízení, vyplňování přihlášek a zápisových lístků. Dostávají také katalogy – přehledy o studijních a učebních oborech na středních školách a učilištích. V případě nejasností mohou žáci i rodiče využít možnosti konzultace s výchovnou poradkyní ve stanovených konzultačních hodinách.

Pro žáky letošního devátého ročníku platí tyto zásadní informace: uchazeči mohou podávat dvě přihlášky na střední školy nebo učiliště, termín odevzdání přihlášek je nejpozději do 15. března 2013 (rodiče dopravují přihlášky na střední školy a učiliště sami), zápisový lístek musí být doručen na střední školu nebo učiliště nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí (rozhodnutí o přijetí uchazeč nedostane písemnou formou, musí sám sledovat výsledky přijímacího řízení, písemné vyrozumění dostanou pouze uchazeči, kteří nebyli přijati, a to z důvodu, aby mohli na příslušnou školu poslat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí). Termín prvního kola přijímacího řízení je stanoven v období od 22. dubna do 7. května 2013.

J. Říhová, výchovná poradkyně

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11) 12 13 14 15 16 17 18 19 20

        Počet přístupů: 251955

© 2007 - 2018 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com