Základní škola Chlumčany

Úterý, 17. září 2019

Naděžda

Preventivní program ZŠ Chlumčany

Program prevence rizikového chování pro plně organizovanou, malou, úplnou, vesnickou Základní školu v Chlumčanech, okres Plzeň-jih.

Úvod

Výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů, ke zdravému životnímu stylu, ke zvládání těžkých a složitých životních situací a rozvoji pozitivního sociálního chování je nedílnou součástí života a činnosti každé základní školy.

Pokud se k problémům, které každodenně vznikají, nechceme stavět naivně, alibisticky, až lhostejně, je třeba vytvořit srozumitelný a funkční Preventivní program, který vychází z konkrétních podmínek, konkrétní situace a rizik dané školy.

Program prevence rizikového chování pro Základní školu v Chlumčanech obsahuje cíl Preventivního programu, úvodní zdůvodnění aktivit a činností v oblasti prevence rizikového chování, vysvětlení základních pojmů spojených s tímto celospolečenským problémem, některé formy a projevy rizikového chování, rozdělení kompetencí a úkolů pro vedení školy, výchovného poradce, metodika prevence, jednotlivé třídní učitele a ostatní pracovníky ve škole.

Vlastní plán prevence rizikového chování pro ZŠ Chlumčany na školní rok 2018/2019 je tvořen zásadami, na kterých se společně dohodl pedagogický sbor a hlavními riziky, zjištěnými monitoringem, pozorováním a diskusemi o problémech jednotlivých tříd v rámci provozních porad a pedagogických rad. Dále jmenuje konkrétní specifické a nespecifické činnosti zaměřené na zkvalitnění klima tříd a školy, projekty a projektové dny, spolupráci s organizacemi činnými v oblasti prevence rizikového chování a další preventivní opatření a aktivity. Důležité je i hodnocení a závěry z předchozího školního roku 2017/2018

Preventivní program obsahuje též Krizový plán, přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování a seznam spolupracujících organizací a spolků.

Obsah

 • Cíl preventivního programu
 • Základní podmínky ZŠ Chlumčany, okr. Plzeň-jih
 • Základní pojmy používané v prevenci rizikového chování
 • Některé formy a projevy rizikového chování
 • Kompetence a role v prevenci rizikového chování
 • Plán prevence rizikového chování na školní rok 2018/2019
 • Závěry a doporučení z hodnocení předchozího školního roku
 • Povinné přílohy
  • Krizové plány
  • Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování
  • Spolupráce s organizacemi, spolky atd. v oblasti primární prevence
 • Závěr

 
Zobrazit celý dokument - Prevence rizikového chování (2018/2019)

        Počet přístupů: 277100

© 2007 - 2019 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com